Психосоциальные особенности подростковых групировок

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėПсихосоциальные особенности подростковых групировок
Kita antraštėPsychosocial characteristics of youth groupings
AutoriaiKaffemanas, Romanas
LeidinyjeVerbum: pogranicza kultur : rocznik naukowy . 2005, t. 1, p. 76-84
Reikšminiai žodžiai
LTPaauglių grupuotės; Paauglių psichosocialiniai ypatumai; Paaugliai; Socializacija paauglystėje; Subkultūra
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojami paauglių ir jaunuolių grupių psichosocialiniai ypatumai. Apibrėžiama socializacijos ir subkultūros samprata. Teigiama, kad paauglių ir jaunuolių grupes labiausiai tiktų vadinti „jaunimo subkultūra“, kurioje grupės turi savo aiškias taisykles, normas, ritualus, narių funkcijas. Prosocialios jaunimo grupės skatina teigiamas socialines – dorovines savo narių savybes, tokioms grupėms dažniausiai vadovauja suaugęs (pvz., skautai). Antisocialiose grupėse svarbesnis bendravimas ir malonumo siekimas, o jų pagrindas yra veikla, nukreipta prieš visuomenę. Asocialias grupes sudaro paaugliai, pasižymintys delinkventiniu elgesiu. Svarbiausias kriterijus, atskiriant prosocialią (oficialią) organizaciją nuo neoficialių grupių, yra oficialumas ir teisinė reglamentacija. Taip pat organizacijoje akcentuojamos pareigos ir atsakomybė, deklaruojamos atitinkamos vertybės, programa ir socialinės krypties veikla. Alternatyvaus judėjimo grupės veikia prieš įprastas visuomenės normas (pvz., pankai, metalistai, baikeriai). Priklausymą vienai ar kitai grupuotei rodo specifinis žargonas, propaguojamas muzikos stilius, atitinkama simbolika ir pan. Visoms jaunimo subkultūros grupėms būdinga tai, kad jose vyksta individo socializacija

ENThe article analyses the psychosocial characteristics of groups of teenagers and young people. The concepts of socialisation and subculture are discussed. It is asserted that the groups of teenagers and young people would best be referred to as “youth subculture”, within which various groups have their own clear rules, norms, rituals, member roles. Pro-social youth groups encourage positive social/moral values in their members, such groups often being led by adults (e.g. Scouts). Anti-social groups typically place more value on mutual contact and pleasure seeking, often in an anti-social way. Asocial groups are composed of teenagers noted for their delinquent behaviour. The most important criteria distinguishing pro-social (official) organisations from the others are their official status and legal regulation. In such organisations duty and responsibility are stressed, appropriate values are declared, likewise a programme and activities of a social nature. Groups of the alternative movement (punks, metallists, bikers). Adherence to one or another grouping is manifested in use of specific jargon, following a certain style of music, characteristic use of identifying symbols, etc. What the youth subculture groups have in common is that in all of them, socialisation of the individual takes place

Mokslo sritis
Susijusios publikacijosGlobos namų ir specialiųjų mokyklų auklėtinių elgesio problemos / Romanas Kaffemanas. Specialusis ugdymas. 2000, Nr. 3, p. 70-76.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2971
Atnaujinta2013-04-28 15:45:13
Metrika Peržiūros: 4