Main principles of the complex assessment of audit market concentration and audit services quality levels

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Main principles of the complex assessment of audit market concentration and audit services quality levels
In the Journal:
Issues of business and law. 2011, Vol. 3, p. 20-33
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTAudito paslaugų vystymasis ir profesionalaus klimato susikūrimas Rytų Europos šalyse yra vykstantis ir ilgalaikis procesas. Tačiau lygis akivaizdžiai pakilo, kai į atitinkamas rinkas įžengė naujos turinčios gerą reputaciją ir gerbiamos užsienio kompanijos. Straipsnio tikslas yra sukurti pagrindą audito rinkos koncentracijos ir audito paslaugų kokybės įvertinimui šalies mastu. Audito rinka susideda iš kelių kompanijų, dirbančių ir pasiliekančių rinkoje ilgą laikotarpį ir kompanijų, kurios į rinką patenka ir vėl iš jos išeina. Rinką taip pat keičia vidinis firmų augimas, jų susijungimai, pasikeitęs teisinis statusas ir įstatymų pasikeitimai. Kaip rodo naujausia literatūra, pasauliniu mastu audito rinkos koncentracija padidėjo 20–30 proc., ir joje dominuoja didysis ketvertas. Esami audito rinkos koncentracijos lygiai gali būti analizuojami taikant koncentracijos koeficientą, Herfindahl indeksą ir Gini koeficientą. Tyrimą toliau galima kreipti taikant alternatyvias ir specifines koncentracijos lygio priemones, tokias kaip modifikuotas koncentracijos koeficientas ir Herfindahl indeksas. Naudojant koncentracijos koeficientus, reikia taikyti specifinius koeficientus, atskirai atspindinčius auditų, kuriuos atliko didžiausios audito kompanijos per ataskaitinį ciklą, proporciją, palyginus su vidutiniu auditų skaičiumi, kuriuos atliko visos kompanijos, funkcionuojančios tiriamoje rinkoje. Pateikiami modifikuoti modeliai, padedantys įvertinti rinką taikant Herfindahl indeksą.Reikšminiai žodžiai: Auditas; Audito paslaugų kokybė; Audito paslaugų rinka; Daugiakriteriniai metodai; Herfindahlio - Hirschmano indeksas; Pagrindiniai faktoriai; Rinkos koncentracijos lygis; Audit; Audit services market; Audit services quality; Essential factors; Herfindahl - Hirschman Index; Market concentration level; Multiple criteria methods.

ENThis paper addresses the conceptual provisions and background models used in assessing audit market concentration as well as complex multiple criteria evaluation of the quality of audit services at the country level. A review of the changes in Lithuania’s audit market and analysis of the general methods of estimation of the level of market concentration are presented. The authors discuss modified models for determining the audit market concentration level by applying concentration ratios and the Herfindahl - Hirschman Index. When developing a theoretical basis for the complex assessment of the quality of audit services at the country level (with the emphasis being put first and foremost on Eastern European countries), it is expedient to focus on quantitative methods. Therefore, methodological issues of multiple criteria evaluation are developed by applying the Simple Additive Weighting method on the basis of the created general models. The groups of the essential primary factors are identified while considering these issues. [text from author]

ISSN:
2029-9214
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29708
Updated:
2020-11-25 20:41:19
Metrics:
Views: 21
Export: