Civil service law and innovative paradigm of administration in governmental institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Civil service law and innovative paradigm of administration in governmental institutions
Alternative Title:
Valstybės tarnybos įstatymas ir inovatyvi vyriausybės institucijų administravimo paradigma
In the Journal:
Business, management and education. 2011, Vol. 9, no. 1, p. 50-66
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Privatūs interesai; Socialiai atsakinga veikla; Valstybės statutinės paslaugos; Valstybės tarnybos įstatymas; Viešieji interesai; Viešieji ir privatūs interesai; Civil service law; Private interests; Public and private interests; Public interests; Socially responsible activity; State statutory services.
Keywords:
LT
Privatūs interesai; Socialiai atsakinga veikla; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws; Valstybės statutinės paslaugos; Viešieji interesai; Viešieji ir privatūs interesai.
EN
Civil service law; Private interests; Public and private interests; Public interests; Socially responsible activity; State statutory services.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas pagal autoriaus monografijoje pateiktus tyrimo rezultatus. Dėl ekonominės globalizacijos ir pasikeitusių ūkio sąlygų atsirado nauja mokslo ir studijų sritis – viešieji ir privatūs interesai, jų tarpusavio sąveika ir konkurencija. Straipsnis atspindi naują socialinį reiškinį – viešojo administravimo institucijų inovacinę plėtrą, reformą, atsižvelgiant į XXI a. iššūkius. Autorius atskleidžia rinkos mechanizmų demokratinį įteisinimą ir sąveikos klausimus, sudarančius prielaidas prasmingai įgyvendinti naująjį viešąjį administravimą, plėtoti viešąjį valdymą. Kadangi tyrimo objektas yra labai platus, straipsnyje pateikiamas siauresnio tyrimo tikslas – nustatyti valdymo (socialinį) viešąjį interesą, įgyvendinimo priemones ir dabartines tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe article is prepared according to the same name author's monographic work. Under economic globalization and economic conditions, there are completely new scientific study subjects - public and private interests as well as their interaction and competition. The article reflects the new social phenomenon: to innovatively develop and reform the twenty-first century Public Administration (statutory) bodies. The author reveals the democratic legitimation of market mechanisms and the interoperability issues, creating preconditions for meaningful implementation of the new public administration and public management. The subject matter is wide and presents a study of a more limited objective - to define the managerial (social) public interest, its implementation measures, and recent trends. [From the publication]

ISSN:
2029-7491; 2029-6169
Related Publications:
  • Motivation expression of citizen participation in organizations of citizen society / Rigita Tijūnaitienė, Bronius Neverauskas, Sigitas Balčiūnas. Inžinerinė ekonomika. 2009, Nr. 1 (61), p. 65-74. 2009, Nr. 3 (63), p. 67-74.
  • New challenges for collective labour relations in Lithuania : labour law vs. business relationship / Daiva Petrylaitė. Transformations in business & economics. 2008, vol. 7, no. 3 (15), suppl. C, p. 254-262.
  • Socialinis dialogas valstybės tarnyboje / Daiva Petrylaitė, Nerijus Kasiliauskas. Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje / Jadvyga Andriuškevičiūtė, Francisco Cardona, Andžej Čaikovski, Nerijus Kasiliauskas, Alfonsas Laurinavičius, Kęstutis Masiulis, Živilė Mikėnaitė, Vitalis Nakrošis, Jolanta Petkevičienė, Daiva Petrylaitė, Vida Petrylaitė, Birutė Pranevičienė, Dainius Raižys, Stasys Šedbaras, Gintaras Švedas, Algimantas Urmonas, Vaidotas A. Vaičaitis, Dainius Žilinskas, Edvardas Žukauskas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008. P. 72-81.
  • Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje / Jadvyga Andriuškevičiūtė, Francisco Cardona, Andžej Čaikovski, Nerijus Kasiliauskas, Alfonsas Laurinavičius, Kęstutis Masiulis, Živilė Mikėnaitė, Vitalis Nakrošis, Jolanta Petkevičienė, Daiva Petrylaitė, Vida Petrylaitė, Birutė Pranevičienė, Dainius Raižys, Stasys Šedbaras, Gintaras Švedas, Algimantas Urmonas, Vaidotas A. Vaičaitis, Dainius Žilinskas, Edvardas Žukauskas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008. 202 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29639
Updated:
2021-02-25 09:59:35
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: