Historia a współczesność : pierwszy zjazd historyków Litwy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Historia a współczesność: pierwszy zjazd historyków Litwy
Alternative Title:
History and present: the first convention of Lithuanian historians
In the Journal:
Zapiski historyczne. 2006, t. 71, z. 1, p. 99-106
Keywords:
LT
20 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTProbleminiame Pirmojo Lietuvos istorikų suvažiavimo (2005 m. rugsėjis, Vilnius) aptarime bandoma atsakyti į klausimą, kodėl Lietuvos istorikai taip vėlai pradėjo rinktis į tokius kitose šalyse nuo seno įprastus renginius. Atsakymo į šį klausimą ieškoma Lietuvos istoriografijos raidoje, jos vėlyvame susiformavime bei įtrūkiuose jos tradicijoje. Po 1990-ųjų metų susiklosčiusi nauja politinė ir kultūrinė situacija šalyje lėmė ir greitą Lietuvos istorijos mokslo raidą. Ženklų kokybinį augimą lydėjo ir naujos problemos, kurios visų pirma susijusios su istorijos mokslo ir jo žinių vieta modernioje visuomenėje. Toliau pristatoma šiuolaikinės Lietuvos istoriografijos padėtis, aprašoma suvažiavimo eiga, sekcijų veikla, plenariniai susirinkimai ir diskusijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorija; Istorikų suvažiavimas.

ENIn the problematic discussion of the First Congress of historians of Lithuania (convened in Vilnius, in September 2005) attempts are made to answer to the question why historians of Lithuania delayed to gather in such events, which were common in other countries a long time ago. The answer to this question is sought in the development of historiography, its late formation and fractures in its tradition. The new political and cultural situation that formed after the year 1990 determined a rapid development of science of history in Lithuania too. A marked qualitative growth was accompanied by new problems, which, first and foremost, were related to the place of science of history and knowledge about it in society. Further the situation of the present-day historiography of Lithuania is presented, the course of the Congress, work of its sections, plenary meetings and discussions are described.

ISSN:
0044-1791; 2449-8637
Related Publications:
Od historii polityki do polityki historii. III Zjazd Historyków Litwy / Arūnas Gumuliauskas. Europa orientalis. 2014, no. 5, p. 289-300.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2960
Updated:
2022-04-21 18:02:09
Metrics:
Views: 9
Export: