"Eglė žalčių karalienė" : lietuviškos pasakos ir Salomėjos Nėries poema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Eglė žalčių karalienė": lietuviškos pasakos ir Salomėjos Nėries poema
Alternative Title:
  • "Eglė žalčių karalienė" ("Eglė, Queen of the Serpents”) in the Lithuanian story and a poem of Salomėja Nėris
  • "Eglė the Queen of the Adders": Lithuanian tales and the poem of Salomėja Nėris
In the Book:
Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo / parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 179-192. (Colloquia)
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – žinoma lietuvių liaudies pasaka apie Eglę žalčių karalienę, perteikta Salomėjos Neries poetiniu žodžiu ir keleto pateikėjų bei užrašinėtojų publikuotais autentiškų pasakų variantais, kurie išspausdinti „Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ rinkinio trečiojoje knygoje „Lietuviškos pasakos įvairios“ (pirmasis leidimas datuojamas 1904 m., t.y. prieš pasirodant poemai, ir galėjo būti jos kūrėjai informatyvus šaltinis). Straipsnio tikslas – palyginti, kaip ta pati tema interpretuojama lietuviškose pasakose ir poetiniame tekste, kokia jų tarpusavio sąveika, kiek poemoje išlaikoma esminė pasakos siužeto struktūra, kiek įvedama papildomų mitologinių reikšmių, kiek pažįstami ir kokiomis poetinėmis priemonėmis atskleidžiami tautosakos papročiai, koks yra kūrėjo (tiek poetės, tiek tautosakos pateikėjų) asmenybės santykis su interpretuojamu siužetu. Tyrimo metodai – lyginamasis ir teksto analizės. [Iš leidinio]

ENThe subject of the article is a well-known Lithuanian folk tale about Eglė žalčių karalienė (“Eglė, Queen of the Serpents”) and its treatment in a poem by Salomėja Nėris. The story has appeared in several versions, some of them published in the third volume („Lietuviškos pasakos įvairios“ – “Various Lithuanian Stories”) of the series „Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ – “Jonas Basanavičius Folklore Library”). The first edition dates from 1904, i.e. before the appearance of the poem, and it may have been an informative source for the poet. The article aims to compare the treatment of the theme in Lithuanian folklore and in the poetic text, exploring the relationship between them and to what extent the poem maintains the essential structure of the story, what additional mythological references are introduced, how poetic devices are used to portray known Lithuanian folk motifs, and what is the creative artist’s (whether the poet or the storyteller) personal relationship to the subject being interpreted. The research methods used are comparative and textual analysis. [From the publication]

ISBN:
9955475897
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2951
Updated:
2013-04-28 15:45:02
Metrics:
Views: 185
Export: