Citizenship and identity in a multinational Commonwealth : Poland-Lithuania in context, 1550-1772

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Citizenship and identity in a multinational Commonwealth: Poland-Lithuania in context, 1550-1772
Editors:
  • Friedrich, Karin, redagavimas [edt]
  • Pendzich, Barbara M, redagavimas [edt]
Publication Data:
Leiden ; Brill, 2009.
Pages:
xix, 307 p
Series:
Studies in Central European Histories; Vol. 46
Notes:
Bibliografija ir rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Andrzejus Sulima-Kaminskis; Bagdonas Chmelnickis; Daugiatautė valstybė; Identitetas; Italija (Italy); Laisvė; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos-Lietuvos valstybė; Lietuvos bajoras (bajorija); Lordas Actonas; Pilietinis atsparumas; Pilietinis susitelkimas; Pilietiškumas; Pilietybė; Prancūzija (France); Prūsija; Religinis paveldas (palikimas); Respublikos mitas; Steponas Batoras (Stefan Batory; István Báthory; Stephen Bathory); Tapatumas; Teisė; Valstybė; Škotija; Andrzej Sulima Kaminski; Bohdan Khmelnytsky; Citizenship; Civic cohesion; Civic resilience; Confessional legacy; France; Freedom; Identity; Italy; Law; Lithuania; Lithuanian nobility; Lord Acton; Multinational Commonwealth; Prussia; Republican myth; Scotland; State; Stefan Batory.
Contents:
Note on Geographic Names — Notes on Contributors — Preface — List of Illustrations — Introduction: Citizenship and Identity in an Early Modern Commonwealth / Karin Friedrich — Inclusion and Exclusion: Citizenship in the Polish–Lithuanian Commonwealth — Monarch, Citizens, and the Law under Stefan Batory: The Legal Reform of 1578 / Felicia Roşu — Citizenship in the Periphery: Royal Prussia and the Union of Lublin 1569 / Karin Friedrich — The Practice of Citizenship among the Lithuanian Nobility, ca. 1580–1630 / Artūras Vasiliauskas — Civic Resilience and Cohesion in the Face of Muscovite Occupation / Barbara M. Pendzich — The Commonwealth of Many Nations and Faiths — Identity Formation in the Polish–Lithuanian Commonwealth / Gershon David Hundert — Khmelnytsky’s Shadow: The Confessional Legacy / Barbara Skinner — Commonwealth of All Faiths: Republican Myth and the Italian Diaspora in Sixteenth-Century Poland–Lithuania / Joanna Kostyło — Notions of Citizenship: The European Dimension Chapter Eight ‘County Republicans’ and the Concept of Active Citizenship in Sixteenth-Century Poland and France / James B. Collins — The Hidden Commonwealth: Poland–Lithuania and Scottish Political Discourse in the Seventeenth Century / Allan Macinnes — Freedom, State and “National Unity” in Lord Acton’s Thought / Krzysztof Łazarski — Glossary — Bibliography — Index.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Andrzejus Sulima-Kaminskis; Bagdonas Chmelnickis; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Valstybė / State; Italija (Italy); Laisvė; Lenkijos-Lietuvos valstybė; Lordas Actonas; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Paveldas / Heritage; Pilietybė / Citizenship; Pilietinis atsparumas; Pilietiškumas / Civic behavior; Prancūzija (France); Respublikos mitas; Steponas Batoras (Stefan Batory; Istv?n B?thory; Stephen Bathory); Škotija; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity.
EN
Andrzej Sulima Kaminski; Bohdan Khmelnytsky; Civic cohesion; Civic resilience; Confessional legacy; France; Freedom; Italy; Law; Lithuanian nobility; Lord Acton; Multinational Commonwealth; Prussia; Scotland; Stefan Batory.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2012, Vol. 60, no. 2, p. 277-278
  • Recenzija leidinyje Central Europe. 2012, Vol. 10, no. 1, p. 77-78
Summary / Abstract:

LTVidurio Rytų Europoje, o ypatingai Lenkijos – Lietuvos valstybėje ankstyvųjų naujųjų laikų politinė kultūra rodo, kad pilietinės visuomenės kūrimas ir teisinės sistemos funkcionavimas kaip prielaida laisvės suklestėjimui nebuvo vien XIX a. liberalizmo išradimas. Lenkijos – Lietuvos valstybėje egzistavusi valdymo forma, parlamento sudėtis, monarcho rinkimai, valdovo galios teisiniai apribojimai ir kt. sąlygojo žymiai didesnį indėlį į valstybės valdymą nei kitose to meto šalyse. Šiame esė rinkinyje teigiama, kad nors Abiejų Tautų Respublikos istorinis kontekstas labai skiriasi nuo šiandieninio valstybių ir pilietinės visuomenės supratimo, tačiau tuo metu vykdyti sprendimai ir kompromisai, vienijantys skirtingas konfesijas ir tautybes, vis dar gali būti svarbūs ir aktualūs šiandieninėje visuomenėje. Ši knyga, kurioje analizuojama pilietybės ir tapatybės Lenkijos – Lietuvos valstybėje 1550–1772 m. klausimai, yra ypač svarbi, kadangi šios problematikos tyrimai yra mažai žinomi ne Lenkijos ar Lietuvos specialistams. Esė rinkinyje yra pateikiami penki žemėlapiai, iliustruojantys Lenkijos – Lietuvos valstybės sienų kitimą nuo 1569 m. Liublino unijos iki Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo, įvykusio 1795 m. Monografijoje taip pat pateikiamos iliustracijos ir vietovardžių lentelė, kurioje surašyti jų atitikmenys lenkų, baltarusių, lietuvių, anglų, vokiečių arba ukrainiečių kalbomis.

ENThe political culture of the Early New Age in Central-Eastern Europe, particularly the Polish-Lithuanian Commonwealth, shows that the formation of civil society and functioning of a legal system as a precondition for the prosperity of freedom was not only an invention of liberalism of the 19th c. The form of government that existed in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the composition of the parliament, the elections of the monarch, the legal restrictions of the sovereign’s power, etc. determined a much bigger contribution to the government of the state than in other countries at that time. This collection of essays states that although the historical context of the Polish-Lithuanian Commonwealth greatly differs from the modern understanding of states and civil society, yet the decisions and compromises of that period, uniting different confessions and nationalities, might still be important and relevant in modern society. This book, which analyse the issues of nationality and identity in the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1550–1772, is particularly important, since the research of these problem issues is little known to the specialists outside Poland and Lithuania. The essay collection presents five maps illustrating the change of the borders of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the Union of Lublin in 1569 until the Third Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1795. The monograph also presents illustrations and a table of place names with equivalents in Polish, Belarusian, Lithuanian, English, German or Ukrainian.

ISBN:
9789004169838
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29483
Updated:
2021-02-03 21:35:18
Metrics:
Views: 18
Export: