Salomėja Nėris, įžymiausia lietuvė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Salomėja Nėris, įžymiausia lietuvė
Alternative Title:
  • Salomėja Nėris, the best-known Lithuanian woman
  • Salomėja Nėris the most famous Lithuanian
In the Book:
Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo / parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 241-256. (Colloquia)
Keywords:
LT
Literatūros istorija / Literary history; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTSalomėja Nėris, autorės įsitikinimu, yra ne tik įžymiausia poetė, bet apskritai įžymiausia lietuvė. Šio straipsnio tikslas yra ne argumentuoti pavadinimu išsakytą teiginį, bet veikiau pasvarstyti, kodėl būtent ši asmenybė nusipelnė išskirtinio dėmesio, kurį galėtume pavadinti „visaliaudinis“ – jos kūryba tebėra neišsenkantis interpretacijų šaltinis literatūrologams, jos biografija prisimenama politikos debatuose, ypač kai prireikia „išdavikės“ ar „koloborantės“ pavyzdžio. Nėris mūsų kultūroje yra „archetipinė lietuvė“: į ją atsiremiama, už jos slepiamasi, ją mėginama užkelti ant pjedestalo ar nuversti nuo jo. Jos gyvenimas dokumentuotas geriau negu bet kurios kitos lietuvės moters ir geriau, negu bet kurio kito rašytojo. Straipsnyje stengiamasi atskleisti, kokie yra svarbiausi įžymiausios lietuvės bruožai (čia nesvarstysime, ar Salomėja Nėris tikrai tokia buvo; aišku tik, kad tokia ji buvo ir tebėra vaizduojama ir įsivaizduojama). Pastaruoju metu ryškėja visrakčio, galinčio įminti Salomėjos Nėries mįslę, paieškos. Vieni tebeieško atgailos eilių, antri – sąsiuvinio, įduoto prieš mirtį kunigui J.Gustui, treti – Kosto Korsako seife saugoto laiško. Logocentrinis yra tikėjimas, kad egzistuoja tekstas – raktas į sudėtingus dalykus, kaip ir į visą mūsų kultūrą. Salomėja Nėris, parašiusi „Be bažnyčios, be altorių“, atrodė amoralesnė ir pavojingesnė, už tuos, kurie taip gyveno. Žmogiškas yra psichologinio saugumo – laimingos pabaigos, bent simbolinės, siekis. Pavojingai naivu tikėtis, kad atsiradę nauji dokumentai suteiks vienprasmiškus atsakymus apie šią talentingą moterį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aktualizacija; Populiarumas; Kovotoja; Minėjimas; Jausmas; Įtaka; Moters drama; Rašytojos; Idealas; Pasirinkimas; Sąmoningumas.

ENThis article is based on the idea that Salomėja Nėris (1904-1945) is not only the most popular and famous Lithuanian writer but also Lithuanian woman. The reasons of this phenomenon are discussed in the article. Though the heed is paid to the fact that the poet had been very popular among the readers before the war because of her melodic and non-fixed lines from her first collection, most of the attention in the article is devoted to her postmortem literary destiny. The conclusion is being made in the article that the real reasons why Salomėja Nėris was, in the Soviet Lithuania, presented as the important woman writer of the left-winged attitudes, are concerned not with her creation but with the standard of the behavior of the woman requested by the society. The author comes to the conclusion that Salomėja Nėris was appropriate to represent the ideal woman because she was beautiful though the dominant feature was not her intelligence but the feelings, that is why most of the options of the poet in her life are often explained by the, men with whom she had erotic relationship, influence. [From the publication]

ISBN:
9955475897
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2948
Updated:
2021-02-18 09:47:39
Metrics:
Views: 238    Downloads: 47
Export: