Salomėja Nėris, įžymiausia lietuvė

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSalomėja Nėris, įžymiausia lietuvė
Kita antraštė
  • Salomėja Nėris, the best-known Lithuanian woman
  • Salomėja Nėris the most famous Lithuanian
AutoriaiDaugirdaitė, Solveiga
KnygojeSalomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo . 2005, P. 241-256. (Colloquia)
Reikšminiai žodžiai
LTAktualizacija; Populiarumas; Kovotoja; Minėjimas; Jausmas; Įtaka; Moters drama; Rašytojos; Idealas; Pasirinkimas; Sąmoningumas
Santrauka / Anotacija

LTSalomėja Nėris, autorės įsitikinimu, yra ne tik įžymiausia poetė, bet apskritai įžymiausia lietuvė. Šio straipsnio tikslas yra ne argumentuoti pavadinimu išsakytą teiginį, bet veikiau pasvarstyti, kodėl būtent ši asmenybė nusipelnė išskirtinio dėmesio, kurį galėtume pavadinti „visaliaudinis“ – jos kūryba tebėra neišsenkantis interpretacijų šaltinis literatūrologams, jos biografija prisimenama politikos debatuose, ypač kai prireikia „išdavikės“ ar „koloborantės“ pavyzdžio. Nėris mūsų kultūroje yra „archetipinė lietuvė“: į ją atsiremiama, už jos slepiamasi, ją mėginama užkelti ant pjedestalo ar nuversti nuo jo. Jos gyvenimas dokumentuotas geriau negu bet kurios kitos lietuvės moters ir geriau, negu bet kurio kito rašytojo. Straipsnyje stengiamasi atskleisti, kokie yra svarbiausi įžymiausios lietuvės bruožai (čia nesvarstysime, ar Salomėja Nėris tikrai tokia buvo; aišku tik, kad tokia ji buvo ir tebėra vaizduojama ir įsivaizduojama). Pastaruoju metu ryškėja visrakčio, galinčio įminti Salomėjos Nėries mįslę, paieškos. Vieni tebeieško atgailos eilių, antri – sąsiuvinio, įduoto prieš mirtį kunigui J.Gustui, treti – Kosto Korsako seife saugoto laiško. Logocentrinis yra tikėjimas, kad egzistuoja tekstas – raktas į sudėtingus dalykus, kaip ir į visą mūsų kultūrą. Salomėja Nėris, parašiusi „Be bažnyčios, be altorių“, atrodė amoralesnė ir pavojingesnė, už tuos, kurie taip gyveno. Žmogiškas yra psichologinio saugumo – laimingos pabaigos, bent simbolinės, siekis. Pavojingai naivu tikėtis, kad atsiradę nauji dokumentai suteiks vienprasmiškus atsakymus apie šią talentingą moterį [Iš leidinio]

ENSalomėja Nėris is a famous poet and perhaps the best-known Lithuanian woman. The purpose of this article is not to argue the claim inherent in the article’s title, but rather to consider why this person has attracted so much attention. Her work remains an inexhaustible well of interpretations for literary critics. Her biography is referred to in political debates, especially as an example of a “traitor” or “collaborator”. Nėris is an “archetypical Lithuanian”: one looks to her for support, or to hide behind her; some put her on a pedestal, others drag her down from it. Her life is documented better than any other Lithuanian woman’s and better than any another Lithuanian writer’s. The article endeavours to depict the most important features of this famous Lithuanian (focussing on how she was and continues to be popularly portrayed). Lately some have searched for a master key to unlock the riddle of Salomėja Nėris. Some search for a hint of repentance in her poetry; others, for private papers given before her death to Father J. Gustas; and still others, for a letter kept in Kostas Korsakas’ safe. There is quasi-mystical belief that a text must exist that would unlock the mystery. By writing „Be bažnyčios, be altorių“ (“No churches, no altars”) Salomėja Nėris appeared to be more amoral and more dangerous than people who just live that way. It is human to want the psychological security of a happy ending. But it is dangerously naïve to believe that finding some new documents may supply unequivocal answers to all the questions about this talented woman [From the publication]

ISBN9955475897
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2948
Atnaujinta2013-04-28 15:45:01
Metrika Peržiūros: 5