Kitoks Žalgirio mūšio vaizdas : Lietuvos metraštis ir Jono Visliciečio poema "Prūsų karas"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kitoks Žalgirio mūšio vaizdas : Lietuvos metraštis ir Jono Visliciečio poema "Prūsų karas"
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2005, 19, p. 143-156
Keywords:
LT
16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTApie didįjį Vokiečių ordino sutriuškinimą 1410 m. rašyta daug ir įvairiai. Straipsnyje lyginama Bychoveco kronika ir Jono Visliciečio (Joannes Vislicensis, Vislicius) poema Bellum Prutenum. Kronika buvo sukurta XVI a. trečiajame dešimtmetyje Vilniaus vaivados ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Alberto Goštauto aplinkoje. Poema buvo parašyta 1515 m. ir išspausdinta kitais metais Lenkijos sostinėje Krokuvoje. Straipsnio autorius pažymi akivaizdžias nagrinėjamų kūrinių sąsajas – Lietuvos peizažo, jos žymiausio valdovo Vytauto idealizavimą. Pagrindinis dėmesys tyrimo metu buvo skiriamas Žalgirio mūšio vaizdavimui nurodytuose tekstuose. Buvo pastebėta, kad juose identiškai pavaizduota mūšio pradžia ir, svarbiausia, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos dialogas, kai susiklosčius dramatiškai situacijai mūšio lauke, kunigaikštis paprašė karaliaus nedelsiant stoti į mūšį. Priešingai, nei galima buvo tikėtis, Vytautas išgirdo neigiamą atsakymą – Jogaila paaiškino turįs baigti klausyti mišių. Straipsnyje nurodomos ir kai kurios kitos tekstų paralelės, galiausiai daroma išvada, kad Jono Visliciečio poema veikiausiai buvo vienas Bychoveco kronikos šaltinių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žalgirio mūšis, 1410; Bichoveco kronika; Metraščiai; Senieji raštai; Istorinė literatūra; Poemos; Lyginamoji analizė.

ENNumerous different publications have already dealt with the great defeat of the German Order in 1410. This article presents a comparison of the Bychowiec Chronicle and the poem by Jan of Wiœlica (Joannes Vislicensis, Vislicius) “Bellum Prutenum”. The Chronicle was created in the third decade of the 16th century in the entourage of the Vilnius Voivode and the State Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania Albertas Goštautas. The poem was composed in 1515 and published next year in Krakow, the Polish capital. The author of the article notes clear connections between these works in question, e.g. the idealization of the Lithuanian landscape and the most famous Lithuanian ruler Vytautas. The main attention in the course of the investigation is paid to the descriptions of the Tannenberg battle in the above-mentioned texts. The identical images of the beginning of the battle are pointed out, the most signi.cant being the dialog between the Great Duke of Lithuania Vytautas and the King of Poland Jogaila, when upon the dramatic situation evolving in the battle.eld the duke asks the king to join the struggle immediately. Contrary to the expectations, Vytautas receives a negative answer: Jogaila states the necessity to .nish attending to the Mass. Having pointed out certain other textual parallels, the author of the article .nally concludes that poem by Jan of Wiœlica had probably made up one of the sources for the Bychowiec Chronicle. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Žalgirio mūšis Lietuvos istorikų darbuose / Tomas Baranauskas. Istorija. 2011, Nr. 81, p. 23-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2945
Updated:
2018-12-17 11:36:59
Metrics:
Views: 103    Downloads: 5
Export: