Vytauto Vanago mokslinės biografijos eskizas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Vanago mokslinės biografijos eskizas
Alternative Title:
An outline of the scientific biography of Vytautas Vanagas
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2005, 20, p. 297-326. Senosios raštijos profiliai
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Leidyba / Publishing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, skirtame garbiam literatūros tyrinėtojo Vytauto Vanago (1930) jubiliejui išsamiai aptariama jo veikla. Šio mokslininko ypatingą darbštumą liudija daugiau nei keturi šimtai publikacijų, kurios kartu sudėjus sudaro maždaug 28 000 puslapių. Reikšmingiausi pastaruoju dešimtmečiu Vanago darbai, susiję su akademinių Vaižganto „Raštų“ redagavimu (šiuo metu išleista 16 tomų) ir Valančiaus „Raštų“ rengimu (išėjo du tomai), suteikia šiam mokslininkui išskirtinę vietą tekstologų plejadoje. Šiuos tekstologinius darbus jungia bendri, nuosekliai mokslininko taikomi tekstologiniai principai: literatūros kūrinių autentiškumo, atribucijos, tikslaus teksto nustatymo ir publikavimo kriterijai. Vanagas – plataus profilio literatūrologas. Per beveik penkiasdešimt literatūrinio darbo metų mokslininkas parašė svarių literatūros istorijos monografijų ir parengė reikšmingų tekstologinių darbų. Įpareigotas ir įsipareigojęs rašyti ne itin palankiomis sąlygomis, Vanagas išliko sąžiningas literatūros raidos analitikas, jautrus faktografas, išlaikantis kritišką distanciją, ieškantis preciziškos formuluotės, nugludinto žodžio, tikslaus atitikmens, raiškos ir minties dermės. Jo tekstuose prabyla ne žodžio ir minties poezija, o kultūrinė ir istorinė aplinka, humanistinės vertybės, asmeninės įžvalgos. Atsidėjęs nuolatiniam darbui, stropiai vykdydamas mokslininko priedermę fiksuoti, ieškoti, kaupti ir apibendrinti literatūrinius faktus, literatūrologas neišdavė kadaise pasirinktos kūrybinės minties pozicijos. Jo literatūros istorijos darbai priskirtini prie fundamentalių mokslinių tyrinėjimų.Reikšminiai žodžiai: Literatūros istorija; Mokslinė biografija; Studijos; Mokslas; Tyrinėjimai; Leidyba.

ENThe article is deals with the work of literary researcher Vytautas Vanagas (born 1930). His prolific output includes more than 400 publications totalling about 28,000 pages. Probably his most significant works of the past decade are his editing of Vaižgantas (16 volumes published) and Valančius (two volumes published). This has earned Vanagas an exceptional place in the constellation of Lithuanian philologists. These works are characterised by consistent scholarly application of textological principles, including authenticity of the literary works, their attribution, precise criteria for textual identification and publication. Vanagas is a literaturologist of broad interests. During almost 50 years of literary activity he has written important literary history monographs and has edited many significant textological works. Forced to work under the ideological censorship of the time, Vanagas nonetheless remained a conscientious analyst of literary developments, a keen pursuer of facts, keeping a critical distance, seeking precise formulations, a master of the polished word, the best chosen word and harmony of thought and expression. His texts are eloquent, not through using poetic thoughts and words, but by providing cultural and historical background, human values and personal insights. He was unrelentingly dedicated to the scholarly tasks of committing to record, searching, storing and summarising literary data. This literary critic was faithful to his own longstanding creative outlook. His works of literary history belong on the shortlist of fundamental academic research.

ISBN:
9955698101
ISSN:
1822-3656
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2943
Updated:
2018-12-17 11:36:59
Metrics:
Views: 10
Export: