Organizuoto neįgaliųjų sporto ir vežimėlių krepšinio pradžia Lietuvoje (1988-1995)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizuoto neįgaliųjų sporto ir vežimėlių krepšinio pradžia Lietuvoje (1988-1995)
Alternative Title:
  • Start of Organised Sports for Disabled and Wheelchair Basketball in Lithuania (1988-1995)
  • Beginning of organized sport for people with disabilities and wheelchair basketball in Lithuania
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2005, Nr. 4, p. 20-27
Keywords:
LT
20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTSurinkus, susipažinus ir išanalizavus Lietuvos parolimpinio komiteto (LPK), Lietuvos invalidų sporto federacijos (LISF), Vilniaus invalidų sporto klubo „Draugystė“ ir Kauno klubo „Santaka“, Tarptautinės vežimėlių krepšinio federacijos (IWBF) dokumentus, istorinę literatūrą ir periodinę spaudą, galima tvirtinti, kad organizuoto valstybės mastu invalidų sporto Lietuvoje pradžia laikytini 1988 metai – LISF įkūrimo metai. Federacija numatė veiklos prioritetus: organizacinį masinį darbą, propagandą, mokslinę – metodinę ir medicininę kontrolę, sportinį – techninį darbą, kartu siekiant keisti visuomenės požiūrį į invalidus, jų įvairiapusį gyvenimą. Praktiškai šie uždaviniai buvo įgyvendinami besikeičiančiuose neįgaliųjų sporto klubuose, remiant talkininkams rėmėjams, pagalbininkams. Stipriausi, labiausiai išplėtoję sportinę veiklą ir palyginti gausūs sporto klubai susikūrė Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune. Geriausių vežimėlių krepšinio rezultatų pasiekė „Santakos“ ir Vilniaus „Draugystės“ klubai, tarptautinėse varžybose dalyvaujantys nuo 1989 m., o sportinius vežimėlius įsigiję 1991 ir 1994 m. Aptariamojo laikotarpio vežimėlių krepšinio plėtotės analizė parodė ir viso Lietuvos neįgaliųjų sporto trūkumus, problemas, bėdas: lėšų stygius, nekoordinuojami veiksmai tarp vadovaujančiųjų sporto organizacijų, sporto klubų susiskaidymas, vežimėlių krepšiniui žaisti trūkumas, kvalifikuotų trenerių, teisėjų nebuvimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neįgaliųjų sportas; Invalidų sporto klubai; Vežimėlių krepšinis; Sport for disabled; Sports club of people witch disbilities; Wheelchair basketball.

ENHaving collected, studied and analysed the documents of the Lithuanian Paralympics Committee (LPK), the Lithuanian Disabled Sports Federation (LISF), Vilnius Disabled Sports Club Draugystė and Kaunas Club Santaka and the International Wheelchair Basketball Federation (IWBF), historical literature and periodicals, one may state that the start of nationally organised sports of the disabled in Lithuania is 1988 – the year of establishment of the LISF. The Federation planned for the following priorities: organisational collective work, promotion, scientific, methodological and medical control, sport and technical work at the same time seeking to change the public attitude to the disabled and their full life. In practice, these objectives were implemented in changing sports clubs for the disabled with the support of various helpers. The strongest and relatively numerous clubs having best developed their activities in sports are in Vilnius, Klaipėda, Šiauliai and Kaunas. The best results in wheelchair basketball have been achieved by Santaka and Vilnius Draugystė Clubs participating in international competitions since 1989 having purchased sports wheelchairs in 1991 and 1994. Analysis of development of wheelchair basketball during the period in question has shown drawbacks and problems of the overall disabled sports in Lithuania: the lack of funds, uncoordinated actions between managing sports organisations, segmentation of sports clubs, lack of wheelchairs for playing basketball, absence of qualified coaches and referees.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2941
Updated:
2022-11-07 15:43:27
Metrics:
Views: 17
Export: