Žvilgsnis į Lietuvos mokyklų himnus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvilgsnis į Lietuvos mokyklų himnus
Alternative Title:
Looking at the Lithuanian school anthems
Editors:
  • Stankutė, Akvilė, parengė [edt]
  • Anglickienė, Laima, parengė [edt]
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2010, 40, p. 222-251
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Mokyklinis himnas; Mokyklų himnai; Publikacija; Simbolika; Šventės; Festivals; Folklore; Publication; School hymn; School hymns; Symbols.
Keywords:
LT
Mokyklinis himnas; Mokyklų himnai; Publikacija; Simboliai. Simbolika. Simbolizmas / Symbols. Symbolism; Šventės; Tautosaka / Folklore.
EN
Festivals; Publication; School hymn; School hymns.
Summary / Abstract:

LTPublikacija skirta mokyklinių himnų ypatybėms aptarti, taip pat pateikiami tokių himnų pavyzdžiai. Pažymima, kad mokyklų himnai Lietuvoje – jau seniai gyvuojantis reiškinys, bet pastaraisiais dešimtmečiais kilo jų kūrimo bumas. Analizuodamos mokyklinių himnų kūrimo tradiciją rengėjos pažymi, kad toks pat jų kūrimo bumas kilo ir Latvijoje, Estijoje, Rusijoje; šis bumas siejamas su poreikiu save identifikuoti su kokia nors grupe ir per himną išreikšti savo bendruomeniškus jausmus. Konstatuojama, kad Lietuvoje savo himnus turi daugybė švietimo įstaigų – juos kuria ne tik mokyklos, bet ir vaikų darželiai. Didžioji dalis himnų idėjos sumanytojų – mokyklos vadovai. Be jų, norą turėti savo himną dažnai išreiškia ir mokyklos bendruomenė. Daugumos himnų autoriai – mokytojai, kartais - moksleiviai, rečiau – mokytojai kartu su moksleiviais. Kartais himnui sukurti pasitelkiami tiek visoje Lietuvoje žinomi, tiek vietiniai poetai. Pabrėžiama, kad himnui dažniausiai keliami tokie reikalavimai: nesudėtinga struktūra, skambus, jaunatviškas ir prasmingas tekstas, originalumas, patrauklumas. Teigiama, kad himne turi atsispindėti mokykloje puoselėjamos vertybės, jos istorija, gamtinė bei geografinė aplinka. Parengėjos konstatuoja, kad kiek rečiau aptinkami pompastiški tekstai, kuriuose mokykla įvardijama kaip mokslo šventovė. Katalikiškos pakraipos mokyklų himnuose atsispindi ir religinė tematika, prašoma Dievo malonės. Pažymima, kad nors ir retai, Dievo malonės prašoma ir nekatalikiškų mokyklų himnuose.

ENThe publication is aimed at discussing peculiarities of school hymns as well as presenting examples of such hymns. It is noted that school hymns in Lithuania are a long existing phenomenon in Lithuania; however, the recent decades have witnessed a certain boom the popularity of school hymns. When analysing the tradition of school hymn writing, the authors note that the same boom has been observed in Latvia, Estonia and Russia. This boom is related to the need of self-identification with a certain group and the desire to express community feelings through the hymn. There are many education institutions in Lithuania who have their own hymns. Not only schools create their hymns, but also kindergartens. Usually, school masters are the ones who initiate the process of hymn creation in schools. In addition, school communities usually support this idea. The majority of school hymns are written by teachers, some – by students, seldom – by teachers together with students. Sometimes poets well-known in Lithuania or local poets are encouraged to provide their help in the process of hymn writing. It is emphasized in the publication that the following requirements are usually set for hymns: simple structure, expressive, youthful and meaningful text, originality and attractiveness. The hymn has to reflect the values fostered by the school, its history, and its natural and geographical environment. The authors state that pompous texts praising the school as a temple are a rare phenomenon. Hymns of Catholic schools reflect religious themes. The authors note that, although seldom, hymns of non-Catholic school also touch upon religious themes.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29015
Updated:
2018-12-17 12:50:51
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: