Semiotikos terminų žodynėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Semiotikos terminų žodynėlis
In the Book:
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTK. Nastopkos iš prancūzų kalbos versta Algirdo Juliaus Greimo knyga „Struktūrinė semantika. Metodo ieškojimas“ – vienas pamatinių semiotikos darbų. „Ši knyga nėra liudijimas apie praėjusį ir jau pasenusį mąstymą tai – nauja ir itin originali semiotika. Ji jaučiasi pašaukta išaiškinti moralinę reikšmę, politines implikacijas, estetinį potencialą, žodžiu, egzistencinę reikšmę tų prasmę kuriančių praktikų, kurias pasirenkame ar atliekame tiesiog iš įpročio, atsiliepdami į įvairias situacijas bei patirtis, su kuriomis kas dieną susiduriame, ir suteikdami joms prasmę“ – taip pratarmėje ją apibūdina Erikas Landowskis. Pabaigoje pridedamas vertėjo sudarytas „Semiotikos terminų žodynėlis“. Jis išsamus, aiškinantis arti devyniasdešimties pagrindinių semiotikos terminų reikšmes. Terminai aprašyti remiantis aiškinamuoju A. J. Greimo ir J. Courtes semiotikos žodynu, taip pat kitų autorių: L. Hjelmslev, J. Fontanille, D. Bertrand – leidiniais. Aiškinant šio žodynėlio terminus remiamasi pirmąją semiotikos, kaip pažintinio reikšmės objekto, prasme. Jis padeda skaitytojui (ne tik besidominčiam, bet ir specialistui) geriau suvokti šio veikalo prasmę. Žodynėlis vertingas ir kaip atskiras išsamus semiotikos srities darbas.Reikšminiai žodžiai: Terminai; Žodynas; Term; Dictionary.

ENThe book “Struktūrinė Semantika. Metodo Ieškojimas” by Algirdas Julius Greimas, translated from French by K. Nastopka is one of the framework studies of semiotics. As stated by Erik Landowsky in the preface: “This book is not an evidence of the former and old-fashioned ideas, it presents new and especially original semiotics. The purpose of the book is to explain the moral meaning, political implications and aesthetic potential, in other words, the existential significance of the meaning forming practices, which we choose or do by force of habit, by responding to different situations and the experience, which we face on a day-to-day basis and give it meaning”. A “Glossary of Semiotic Terms”, compiled by the translator is attached at the end of the book. The glossary is comprehensive, explains about ninety meanings of main semiotic concepts. The terms are defined referring to the explanatory dictionary of semiotics by A. J. Greimas and J. Courtes, as well as to the publications by other authors: L. Hjelmslev, J. Fontanille, D. Bertrand. When explaining the terms of the dictionary the primary meaning of the semiotics, as a cognitive object of meaning is referred to. It helps the reader (both the interest-taker and the specialist) to better comprehend the meaning of the study. The glossary is also of value as an individual comprehensive study of semiotics.

ISBN:
9955230118
Related Publications:
"Žiemos rūpesčių" pradžia kaip "Metų" struktūros kodas / Vaidas Šeferis. Senoji Lietuvos literatūra. 2014, 37 p. 192-234.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2898
Updated:
2013-04-28 15:44:29
Metrics:
Views: 104
Export: