Perimti lyrikos ugnį : Salomėjos Nėries recepcijos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Perimti lyrikos ugnį: Salomėjos Nėries recepcijos ypatumai
Alternative Title:
To overtake the fire: the singularities of formula of Salomėja Nėris
In the Book:
Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo / parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 7-18. (Colloquia)
Summary / Abstract:

LTSalomėja Nėris yra viena iš labiausiai literatūros kritikos ištyrinėtų autorių. Straipsnyje tiriama Salomėjos Nėries poezijos recepcija sovietmečio ir nepriklausomos Lietuvos literatūros kritikoje. Išskirta biografinė, tekstologinė kryptis (Viktoro Aleknos darbai), psichologinė interpretacija (Vytauto Kubiliaus monografija Salomėjos Nėries lyrika (1968, II leid.1989), fenomenologinė bei feministinė žiūra (Viktorijos Daujotytės trys knygos skirtos, Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos skaitymams, Donatos Saukos studija Salomėjos Nėries kūryba: 1921-1940, 1957). Poetės kūryba nagrinėta ne tik monografiškai, bet, kaip vienas iš tyrimo objektų, ji įeina ir į problemines studijas (Juozo Girdzijausko Lietuvių eilėdara: XX amžius, 1979, Kęstučio Nastopkos Lietuvių eilėraščio poetika, 1985, Audingos Peluritytės Lietuvių lyrikos tradicija: Pasaulėvaizdžio dominantės Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Henriko Radausko kūryboje (2003). Poetės eilėraščių meistriškų interpretacijų esama Vandos Zaborskaitės knygoje Eilėraščio menas (1965, 1970, 2002). Straipsnyje, be kitų dalykų, kreipiamas dėmesys į tai, kaip viena ar kita interpretacinė žiūra tinka romantiniam poetės kūrybos pobūdžiui. Pabaigoje apžvelgiamos Salomėjos Nėries asmens ir kūrybos interpretacijos literatūros kūriniuose. [Iš leidinio]

ENSalomėja Nėris is one of the authors most extensively analysed by literary critics. This article analyses how Salomeja Nėris’ poetry was received in the literary criticism of Soviet-occupied and independent Lithuania. The focus is placed on biographical and textual analysis (done by Viktoras Alekna), psychological interpretation (monograph by Vytautas Kubilius Salomėjos Nėries lyrika, 1986, II ed. 1989), phenomenological and feminist approach (three books by Viktorija Daujotytė dedicated to readings of Nėris’ life and works, Donatas Sauka’s study Salomėjos Nėries kūryba: 1921-1940, 1957). The poetry of Salomėja Nėris has been analysed not only monographically but also as one of the subjects in problem-oriented studies (Juozas Girdzijauskas Lietuvių eilėdara: XX amžius, 1979, Kęstutis Nastopka Lietuvių eilėraščio poetika, 1985, Audinga Peluritytė Lietuvių lyrikos tradicija: Pasaulėvaizdžio dominantės Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Henriko Radausko kūryboje, 2003). Poems of Nėris are masterfully interpreted in Vanda Zaborskaitė’s book Eilėraščio menas (1965, 1970, 2002). In addition to other aspects, this article also analyses how different interpretations suit the romantic nature of the poetry. Finally, the paper reviews interpretations of Salomėja Nėris’ life and poetry.

ISBN:
9955475897
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2897
Updated:
2013-04-28 15:44:28
Metrics:
Views: 32
Export: