Jews in Poland-Lithuania in the eighteenth century : a genealogy of modernity

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jews in Poland-Lithuania in the eighteenth century: a genealogy of modernity
Publication Data:
Berkeley : University of California Press, 2006.
Pages:
xix, 286 p
Series:
S. Mark Taper Foundation imprint in Jewish studies
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
List of Maps — List of Tables — Preface — A Note on Place-Names and Transliteration — List of Abbreviations — Introduction — The Largest Jewish Community in the World — Economic Integration — The Polish Church and Jews, Polish Jews and the Church — The Community — Was There a Communal "Crisis" in the Eighteenth Century? — The Popularization of Kabbalah — Mystic Ascetics and Religious Radicals — The Contexts of Hasidism — Hasidism, a New Path — Jews and the Sejm — Afterword — Select Bibliography — Acknowledgments — Index.
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Reviews:
Recenzija leidinyje Slavic review. 2005, vol. 64, no 3, p. 639-640
Other Editions:
Lenkijos ir Lietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje : naujųjų amžių genealogija / iš anglų kalbos vertė Giedrė Baltrūnienė Vilnius : Eugrimas, 2006 271 p
Summary / Abstract:

LTŠi monografija – paties autoriaus atliktos analizės ir kitų mokslininkų (daugiausiai Lenkijoje, Izraelyje ir Šiaurės Amerikoje) atliktų tyrimų sintezė. Šiame darbe autorius analizuoja žydų gyvenimą Lenkijoje ir Lietuvoje XVIII a. apibūdinant didžiausias žydų bendruomenes pasaulyje, atskleidžiant žydų ekonominę integraciją, jų santykį su vietos Bažnyčia ir Seimu, aptariant kabalos populiarinimą, hasidizmą ir kt. aspektus. Autorius įvardina kelias problemas, kurios kliudo į žydų ankstesniųjų amžių istoriją pažvelgti aiškiai. Viena iš jų – tai pačių žydų noras matyti savo protėvius palankioje šviesoje, o jų istoriją romantizuoti ar net sakralizuoti. Antroji, žymiai sudėtingesnė problema – holokaustas. Autoriaus nuomone, nevalia klaidingai Rytų Europos žydų istoriją traktuoti vien tik kaip nacių vykdytą žydų genocidą. Taip teigiama todėl, kad šis žydų istorijos tarpsnis negali įtakoti šios tautos ankstesniųjų amžių istorijos analizės. Trečioji problema – daugelio dabartinių žydų propaguojamas lenko ir antisemito sąvokų sulyginimas. Monografijoje pateikiami keturi žemėlapiai: 1) Lenkijos–Lietuvos žemėlapis XVIII a.; 2) Mažosios Lenkijos, Raudonosios Rusios, Volynės ir Podolės žemėlapis; 3) Svarbiausių bendruomenių ir „žemių“ žemėlapis; 4) Ankstyvųjų hasidizmo centrų žemėlapis. Autorius pateikia ir didžiausių žydų bendruomenių Lenkijoje ir Lietuvoje 1764–1765 metais bei žydų populiacijos Lenkijos ir Lietuvos kaimuose procentinės sudėties atsižvelgiant į visą žydų populiaciją iš pasirinktų provincijų ir regionų 1764–1765 metais lenteles.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Chasidizmas; Ekonominė integracija; Ekonominė ir socialinė padėtis; Etniniai santykiai; Judaizmas; Kabala; Lenkijos - Lietuvos valstybė; Lenkijos bažnyčia; Mažoji Lenkija; Misticizmas; Seimas; Žydai; Economic and social condition; Economic integration; Ethnic relations; Hasidism; Jews; Judaism; Kabbalah; Little Poland; Mysticism; Polish Church; Polish Jews; Polish-Lithuanian state; Seym.

ENThis monograph is the synthesis of the analysis performed by the author and studies by other scientists mostly from Poland, Israel and North America. In this work, the author analyses the life of the Jews in Poland and Lithuania in the 18th century by describing the major Jewish communities in the world, revealing the economic integration of the Jews, their relations with the Church and the Seimas. The author also names various problems which impede a clear perception of the Jewish history of earlier centuries. One of the above problems is the wish of the Jews themselves to their ancestors in a favourable light and to romanticise or even sacralise their history. The other problem is more complicated. It is the Holocaust. The author claims that it is not proper to interpret the history of the Jews of the Eastern Europe merely as the Nazi genocide of the Jews. This period in the history of Jews cannot influence the analyses of earlier period of the history of this nation. The third problem is the equalisation of the Poles and the Anti-Semitism promoted by contemporary Jews. The monograph presents four maps: A map of Poland–Lithuania of the 18th century; 2) A map of Lithuania Minor and other regions; 3) A map of the key communities and “lands”; 4) A map of Hasidism centres. The author presents tables containing the data on the percentage of the major Jewish communities in Poland and Lithuania in 1764–1765 and the Jewish population in Lithuanian and Polish villages with regard to the total Jewish population from the chosen provinces and regions in 1764–1765.

ISBN:
0520238443
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28906
Updated:
2021-01-29 20:35:35
Metrics:
Views: 19
Export: