Molėtų dekanato bažnyčių bibliotekos : "knygų ženklų labirintais"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Molėtų dekanato bažnyčių bibliotekos: "knygų ženklų labirintais"
Alternative Title:
Libraries of the churches of the Molėtai deanery: "in the labyrinths of book signs"
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2010, t. 33, p. 97-131
Keywords:
LT
Giedraičiai; Inturkė; Joniškis; Kuktiškės; Labanoras; Molėtai; Saldutiškis; Videniškiai; Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTMolėtų dekanato bažnyčiose per ilgą laiką susikaupė bibliotekos, kurių knygų rinkinių ar jų fragmentų, pavienių knygų galima aptikti ir dabartinių bažnyčių zakristijose, palėpėse, klebonijose, bažnyčios chore. Didžiausi knygų rinkiniai saugomi Molėtų (243 knygos), Giedraičių (apie 50), Suginčių (apie 40), Kuktiškių (apie 150), Labanoro (apie 40), mažesni – Joniškio, Videniškių, Inturkės, Kirdeikių, Saldutiškio, Stirnių ir kt. bažnyčiose. Daugelyje senųjų knygų yra išlikusių rankraštinių įrašų, antspaudų, pastabų paraštėse (marginalijų), kuriuos atitinkamuose tyrinėjimuose priimta vadinti knygų ženklais. Šiame straipsnyje aptariami išlikę knygų ženklai: rankraštiniai įrašai, antspaudai, pastabos paraštėse (marginalijos). Knygų ženklai rodo, kad būta ne tik bažnytinių bibliotekų sensu stricto su liturginėmis ir apeiginėmis knygomis, bet ir parankinių parapijos, klebonijos, taip pat asmeninių kunigų bibliotekėlių su homiletine literatūra, pamokslų rinkiniais, teologijos veikalais. Institucinėms ir asmeninėms bibliotekoms priklausiusių knygų ženklai atskleidžia labai margą, įvairų ir savitą Molėtų krašto knygos pasaulį. Nuosavybės ženklai (antspaudai, lipdės, įrašai), marginalijos, paratekstai, intarpai knygose pateikti įvairiomis kalbomis (lenkų, rusų, lotynų, lietuvių). Jie atskleidžia sudėtingą krašto etnokultūrinę padėtį, bendruomenių tapatumų kaitą. Ypač svarbu, kad istoriniu požiūriu ryškėja ne tik apibrėžtos bažnyčių ir parapijų teritorijos, bet ir dekanatų bei vyskupijų žinių komunikacijos ryšiai, apimantys plačią diachroninę perspektyvą.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Bibliotekos; Knygos kultūra; Knygos nuosavybės ženklai; Knygos ženklai; Knygų paveldas; Knygų rinkiniai; Knygų ženklai; Lietuvos bažnyčių bibliotekos; Marginalijos; Molėtų dekanatas; Paratekstai; Rankraščių paveldas; Įrašai; Book collections; Book culture; Book heritage; Book ownership marks; Book signs; Churches; Libraries; Libraries of Lithuanian Churches; Manuscript heritage; Marginalia; Molėtai deanery; Paratexts; Records/Signs.

ENA considerable number of books that belonged to various institutions as well as individuals, mostly priests are preserved in the active churches of the Molėtai deanery. Their book signs indicate that there were not only church libraries sensustricto with liturgical and ritual books, but also small parish, pastor’s house, as well personal priest libraries with homily literature, collections of sermons, theological works. The book signs belonging to institutional and personal libraries reveal the very many colored, diverse and original world of the Molėtai territory. Signs of ownership (seals, inserts, and inscriptions), marginalia, para texts, and insertions in the books are written in various languages (Polish, Russian, Latin, Lithuanian) and indicate the complicated ethnocultural situation of the territory, the changes in the identity of the communities. It is especially important that from a historical perspective not only the communication ties of the territory’s churches and parishes become clearer, but also of the deaneries and dioceses, comprising a broad diachronic perspective. Book signs are a means and instrument to recognize the traditions of a particular region, reflected in the book culture. Fundamental component parts were offering and charity. The members of the parish community, including the clergy, donated books, especially liturgical and church choir ones, for common use. In this way institutional libraries were being created. Unfortunately, in many cases because of the 20th c. occupations and atheistic propaganda they were scattered, destroyed, losing their primary Christian mission and ties with earlier generations. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28896
Updated:
2018-12-17 12:50:33
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: