Vidurio Europos tapatybės transformacijos po 1989-ųjų : politinės hermeneutikos perspektyva

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidurio Europos tapatybės transformacijos po 1989-ųjų: politinės hermeneutikos perspektyva
In the Book:
Podoktorantūros stažuotojų konferencija, 2011. Kaunas: Vitae Litera, 2011. P. 45-47
Keywords:
LT
Centrinė Europa; Hermeneutika; Interpretacija; Nepriklausomybė, pokomunistinės šalys; Tapatumas; Tapatybė; Tapatybės transformacijos; Transformacija; Vidurio Europa; Vidurio Europs šalys.
EN
Central Europe; Hermeneutic; Hermeneutics; Identity; Identity transformations; Independence; Interpretation; Middle European countries; Post comunist countries; Transformation.
Summary / Abstract:

LTBerlyno sienos griūtis 1989-aisiais ir politiniai sąjūdžiai, kuriais buvo siekiama Baltijos šalių nepriklausomybės, griaunant Sovietų Sąjungą, pakeitė Europos geopolitinį žemėlapį. Tačiau praėjus dvidešimčiai metų matyti, jog geopolitinio žemėlapio pasikeitimas nebuvo vienos dienos įvykis, transformuojantis Vidurio Europos tapatybę. Tai buvo sudėtingas procesas, kuris dar nesibaigė. Vidurio Europos regiono tapatybės transformacijos yra nepabaigiamos tiek geopolitine, tiek socioekonomine, tiek komunistinės patirties atminties prasme. Kai kurių šalių regioninės ir geopolitinės tapatybės reinterpretuojamos formuluojant naujas tapatybės. Socioekonominės permainos ir moralės kaita per pastaruosius dvidešimt metų taip pat nurodo į kaitą, o ne į užbaigtumą. Neoliberalios ekonomikos progreso modeliu grindžiama pokomunistinės Vidurio Europos interpretacija, šį regioną traktuoja vien teleologiškai. Politinės hermeneutikos perspektyvoje toks linijinis-teleologinis aiškinimas neapima prielaidų, mitų, simbolių ir kintančių laiko perspektyvų, kurios atveria kitas interpretacijas. Nenuilstančios diskusijos bei atsinaujinantys konfliktai dėl praeities traumų ir komunistinių simbolių interpretavimo išryškina atminties transformacijas įvairiose Vidurio Europos šalyse. Tai liudija transformacijų tęstinumą. Skirtingos sovietmečio ir komunizmo interpretacijos bei atmintys, ir su jomis susiję konfliktai dėl sovietmečio simbolių traktavimo byloja apie poreikį hermeneutiškai interpretuoti skirtingas perspektyvas, o ne ieškoti „vienos tiesos“.

ENIdentity transformations in Central Europe after 1989 is incomplete even after twenty years of transition. It is in complete in terms of geopolitics, socioeconomics, and memory of communist experience. Geopolitical identities are continuously forming and are reinterpreted, although temporarily it may seem like Central European boundaries are settled because of membership in the EU and NATO. The model of neoliberal economic progress that is supposed to substantiate the interpretation of post-communist Central Europe is reduced to teleological approach and therefore criticized. Never ending discussions and renewed conflicts over the traumas of the past as well as over the interpretation of the former communist symbolism discloses memory transformations in various countries of the region. It leads to a comparative analysis of post-communist countries in order to see different perspectives, events, experiences during the last twenty years. Those different and similar perspectives also lead to political hermeneutics that embrace subjective inside perspectives, national myths, symbols and memories. This hermeneutical approach provides a deeper Understanding of the processes of identity transformations in complex Central Europe after 1989. [text from author]

Related Publications:
Kokia demokratija, koks kapitalizmas? : pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu / Zenonas Norkus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 742 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28885
Updated:
2016-09-22 16:55:52
Metrics:
Views: 5
Export: