Dažniausios edukologų kalbos leksikos klaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dažniausios edukologų kalbos leksikos klaidos
Alternative Title:
Most frequent language lexical mistakes by educologists
In the Journal:
Keywords:
LT
Kalbos kultūra / Language culture; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos tipiškiausios edukologų rašomosios kalbos leksikos klaidas ir parodyti, kaip jas reikėtų taisyti. Edukologų leksikos negeroves iliustruojantys pavyzdžiai rinkti iš mokslo darbams „Pedagogika“ ir kitiems leidiniams įteiktų straipsnių. Terminu edukologų kalbos leksika vadinamas edukologų žodynas, turintis specifinių ypatybių, kurios jį skiria nuo kitų kalbos sferų leksikos. Didžioji edukologų kalbos leksikos dalis įeina į bendrąją leksiką. Vienas iš mėgstamesnių netektinų žodžių (ne tik edukologų, bet ir kitų sričių specialistų) yra veiksmažodis įtakoti ir jo vediniai (išvestinės formos): įtakojimas, įtakojamas, įtakotas ir kt. Tai nenorminis žodis, vienų kalbininkų laikomas neteiktinu, dirbtiniu žodžiu; kiti jį vadina vertalu. Žodis įtakoti taisytinas į: veikti, paveikti, daryti įtaką, daryti poveikį, lemti, sąlygoti. Veiksmažodis apspręsti nevartotinas verstine reikšme „sąlygoti, lemti“. Nevartotinas ir kitas dalinis vertalas apjungti. Vengtinas ir dalinis vertalas taip vadinamas. Kita leksikos kalbų grupė – daliniai semantizmai, t.y. ne savo reikšme vartojami lietuvių kalbos žodžiai. Edukologų darbuose neretai netaisyklingai vartojamas prieveiksmis ypatingai, dažnai keistinas žodžiu ypač. Vertalai ir semantizmai – vyraujančios edukologų leksikos klaidos. Jų šios srities mokslininkai nevengia ir savo šnekamojoje kalboje. Kai kurios leksikos klaidos lieka straipsniuose dėl nepakankamos redaktorių kvalifikacijos. Edukologų rašomosios kalbos lygis priklauso ne nuo jų turimo mokslo laipsnio, o nuo požiūrio į gimtąją kalbą, edukologų kalbinės kompetencijos ir noro tobulėti.Reikšminiai žodžiai: Leksikos klaidos; Kalbos kultūra.

ENThe article discusses the most typical mistakes in the educators’ written language lexis and gives suggestions of correcting them. The examples illustrating the pitfalls were extracted from articles submitted for publication in “Pedagogy” and other publications. The term educators’ lexis refers to the vocabulary of educators containing specific features that differentiate it from the lexis of other fields of life. Most of the educators’ lexis belongs to common lexis. One of the most frequent incorrect words (used by educators as well as other professionals) is a verb įtakoti (Eng. to influence) and its derivatives: įtakojimas, įtakojamas, įtakotas etc. The verb is considered either incorrect or an improper translation and should be replaced by: veikti, paveikti, daryti įtaką, daryti poveikį, lemti, sąlygoti. The verb apspręsti (Eng. to determine) should not be used to mean “to cause, to determine”. Other partial improper translations apjungti (Eng. to unify) and taip vadinamas (Eng. so-called) should be avoided as well. Another lexical group is partial semanticisms, i.e. Lithuanian words used with a different meaning. The works of educators often incorrectly employ the adverb ypatingai (Eng. specially), which should in many cases be replaced by ypač. Improper translations and semanticisms are the prevailing mistakes in the educator’s lexis. Some lexical pitfalls remain in the texts as a result of insufficient qualification of editors. The quality of the written language of educators depends not on their scientific degree but on their attitude towards the native language, linguistic competence and willingness to improve.

ISSN:
1407-4737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2882
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 133
Export: