Ventės - Kintų apylinkių urbanistinė raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ventės - Kintų apylinkių urbanistinė raida
Alternative Title:
Urban Development of Ventė - Kintai Environs
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2005, 12, p. 120-135
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Kintai; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Ventė; Lietuva (Lithuania); Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama Ventės-Kintų apylinkių urbanistinė raida. Ventės-Kintų apylinkėse žmonės gyveno nuo seno. Tai liudija Kintų piliakalnis, gausūs padavimai. Ventės apylinkių reikšmę lėmė jos geografinė padėtis – į Kuršių marias toli įsirėžęs Ventės ragas nuo seno buvo žinomas orientyras. Ventės rage Kryžiuočių ordinas 1360 m. pastatė pilaitę kontroliuoti laivybos kelią Kuršių mariomis. Po 1422 m. Melno taikos pilaitė prarado turėtą reikšmę. Iš Ventės buvo iškelta ir apylinkių valdytojo būstinė. Ventės ragas išliko reikšminga vieta laivybai bei gausiems Kuršių marių žvejams. Ventės ragas buvo pavojinga vieta buriniams laivams, valtims - dėl rago geografinės padėties ir kitų veiksnių ten dažnai įvykdavo avarijų, tad pagalba nukentėjusiems galėjo būti gana reikšmingas verslas Ventės gyventojams. Žvejyba ir kiti verslai skatino Ventės kaimo plėtrą. Ventės rago reikšmę pabrėžė 1863 m. pastatytas švyturys, o tarpukariu – ornitologijos stotis. Kintai savo istorinės galimybės sulaukė XVIII a. pr., kai ten buvo pastatyta bažnyčia. Parapijos centras staigiai pradėjo augti XIX a. pr., krašte pradėjus reformas. Kintuose sparčiai gausėjo ne vien gyventojų, bet ir įvairių aptarnavimo įstaigų, dirbtuvių. Sparčią Kintų plėtrą nutraukė I pasaulinis karas bei po jo prasidėjusios permainos. Iki II pasaulinio karo Kintai beveik nesivystė, nors išlaikė vietinės reikšmės statusą. Ventės-Kintų apylinkės buvo suniokotos sovietinės okupacijos metais. Tada daugelis senųjų pastatų buvo nugriauta, pamario gyvenvietės prarado nemažą dalį savitų bruožų, reikšmingas kultūros vertybes.Reikšminiai žodžiai: Ventė; Kintai; Windenburg (kryžiuočių pilis); Ventės Ragas (Lietuva); Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Urbanistinė raida; Kuršių marios; Kaimas; Istoriniai žemėlapiai; Urbanistic develpment; Village; Historical map; Historical cite; Curonian Split; Curonian Bay.

ENThe article deals with the urban development of Ventė-Kintai environs. People have lived there since olden times. This is testified by Kintai hill fort, abundant legends. The importance of Ventė environs was determined by its geographical position. Ventės ragas (Ventė Cape), which extends far into the Curonian Lagoon, has been known as a landmark since olden times. In 1360 the Crusaders built a castle in Ventės ragas to control navigation in the Curonian Lagoon. After the Treaty of Melno in 1422 the castle lost its significance. But the place remained a significant place for navigation and fishermen of the Curonian Lagoon. Ventės Ragas was a dangerous place because of its geographical position and many accidents happened there so helping the victims was an important trade of the local population. Fishing and other trades encouraged the development of Ventė village. The importance of Ventės ragas increased after a lighthouse was built in 1963, and after an ornithological station was established there in 1929. When a church was built in Kintai at the beginning of the 18th century the town became famous. The centre of the parish started to grow immediately. Not only the number of the population of Kintai but also the number of various servicing enterprises, workshops started to increase rapidly. World War I and changes following it put a stop to a rapid development of Kintai. Until World War II Kintai hardly developed though it preserved the status of local importance. Ventė-Kintai environs were ruined during the years of soviet occupation. Then many old buildings were pulled down, the settlements lost a great part of their original features, and valuable cultural values.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Klaipėdos krašto urbanistinis paveldas: ypatumai ir būklė / Martynas Purvinas, Marija Purvinienė. Kultūros paminklai. 2022, 26, p. 27-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2868
Updated:
2018-12-17 11:36:55
Metrics:
Views: 59    Downloads: 10
Export: