Business promotion - an important and effective measure for development of rural regions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business promotion - an important and effective measure for development of rural regions
In the Journal:
Rural development. 2005, Vol. 2, b. 1, p. 40-42
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis analizuoja vieną iš verslo įmonių paramos formų – vietines užimtumo iniciatyvas. Ši nauja priemonė, skirta žmonių užimtumo plėtrai, yra neįprastas darbo rinkos instrumentas. 70 procentų tokios rūšies projektų buvo įgyvendinti kaimo vietovėse 2001 – 2004 m., kur naujų darbo vietų kūrimas būtų problematiškas be finansinės paramos iš valstybės biudžeto ir užimtumo fondo. Projektų įgyvendinimas padėjo sukurti 1906 naujas darbo vietas, o investicijos sudarė 37 mln. litų. Kai kuriose vietovėse, kur dominuoja žemės ūkio veiklos, buvo pasiektas aukštas ekonominio efektyvumo rodiklis. Taip pat buvo pasiekta žymi užimtumo fondo ekonomija ir socialinė nauda. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paramos formos; Verslo įmonės; Finansinė parama; Support forms; Business enterprises; Financial support.

ENThe article analyses one of the support forms of business enterprises-local employment initiatives (LEI). This new measure, design for people employment development, is an unconventional labour market instrument. 70 percent of such kind of projects was implemented in rural areas in 2001-2004, where the creation of new work places would be problematic without the financial support from State budget and Employment Fund. The implementation of the projects assisted in creating 1906 new work places, while the investments constituted 37 million Litas. In some regions with predominating agricultural activities, high rate of economic effectiveness has been reached. Also, considerable economy of employment fund and social benefits has been attained.

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
The conceptual issues of rural tourism service system quality / Rasa Rukuiziene. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2007, Nr.1 (8), p. 320-326.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/286
Updated:
2013-04-28 15:15:19
Metrics:
Views: 16
Export: