Business promotion - an important and effective measure for development of rural regions

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėBusiness promotion - an important and effective measure for development of rural regions
Autoriai
LeidinyjeRural development . 2005, Vol. 2, b. 1, p. 40-42
Reikšminiai žodžiai
LTParamos formos; Verslo įmonės; Finansinė parama
ENSupport forms; Business enterprises; Financial support
Santrauka / Anotacija

LTŠis straipsnis analizuoja vieną iš verslo įmonių paramos formų – vietines užimtumo iniciatyvas. Ši nauja priemonė, skirta žmonių užimtumo plėtrai, yra neįprastas darbo rinkos instrumentas. 70 procentų tokios rūšies projektų buvo įgyvendinti kaimo vietovėse 2001 – 2004 m., kur naujų darbo vietų kūrimas būtų problematiškas be finansinės paramos iš valstybės biudžeto ir užimtumo fondo. Projektų įgyvendinimas padėjo sukurti 1906 naujas darbo vietas, o investicijos sudarė 37 mln. litų. Kai kuriose vietovėse, kur dominuoja žemės ūkio veiklos, buvo pasiektas aukštas ekonominio efektyvumo rodiklis. Taip pat buvo pasiekta žymi užimtumo fondo ekonomija ir socialinė nauda. [Iš leidinio]

ENThe article analyses one of the support forms of business enterprises-local employment initiatives (LEI). This new measure, design for people employment development, is an unconventional labour market instrument. 70 percent of such kind of projects was implemented in rural areas in 2001-2004, where the creation of new work places would be problematic without the financial support from State budget and Employment Fund. The implementation of the projects assisted in creating 1906 new work places, while the investments constituted 37 million Litas. In some regions with predominating agricultural activities, high rate of economic effectiveness has been reached. Also, considerable economy of employment fund and social benefits has been attained.

ISSN1822-3230
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijosThe conceptual issues of rural tourism service system quality / Rasa Rukuiziene. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2007, Nr.1 (8), p. 320-326.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/286
Atnaujinta2013-04-28 15:15:19
Metrika Peržiūros: 3