Zwischen Original und Übersetzung. Bemerkungen zu einer zweisprachigen Anthologie zeitgenössischer deutscher und litauischer Lyrik

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zwischen Original und Übersetzung. Bemerkungen zu einer zweisprachigen Anthologie zeitgenössischer deutscher und litauischer Lyrik
In the Journal:
Triangulum. 2005, Folge 10, p. 186-195
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma 2004 m. Vilniuje išleista dvikalbė antologija "Šiuolaikinė vokiečių ir lietuvių poezija", kuri supažindina skaitytoją su šiuolaikinių vokiečių ir lietuvių poetų kūriniai. Knygoje šalia originalių tekstų lietuvių ir vokiečių kalbomis pateikti ir vokiškų eilėraščių vertimai į lietuvių kalbą bei lietuviškų - į vokiečių kalbą. Eilėraščius vertė patys poetai kartu su kolegomis užsieniečiais. Straipsnio autorė pastebi, kad analizuojamas leidinys yra bandymas suartinti dviejų šalių kultūrą, kalbas ir poeziją. Aptariama antologija suteikė progą susitikti iškiliems abiejų šalių autoriams, turintiems iš dalies skirtingą patirtį ir atstovaujantiems skirtingoms poezijos tradicijoms bei skirtingoms kartoms. Šie susitikimai išryškino poetinio rašymo skirtumus ir panašumus Lietuvoje ir Vokietijoje. Eilėraščių ir jų vertimų analizė parodė, kad galima išvesti paraleles tarp abiejų šalių jaunesniosios ir jauniausiosios poetų kartos poetinės kalbos. Gana didelę knygos dalį sudaro vadinamoji kasdienybės poezija vokiečių ir lietuvių kalbomis, kuri vertėjams nesukėlė didelių sunkumų. Versdami kalbiškai pretenzingus eilėraščius, vertėjai dažnai turėdavo ieškoti kūrybiškų sprendimų. Šiame straipsnyje pateikti pavyzdžiai parodė, kad lietuviai poetai daug labiau nei jų kolegos poetai vokiečiai linkę vartoti sudėtingus kodus ir metaforas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių lyrika; Vokiečių lyrika; Interpretacija.

ENThe article presents the bilingual anthology "Šiuolaikinė Vokiečių ir Lietuvių Poezija", published in Vilnius in 2004, which gets the reader familiarized with modern German and Lithuanian poets’ works. Apart from the original texts in Lithuanian and German languages the book provides translations of the German poems into Lithuanian language and translations of Lithuanian poems into German. The poems were translated by the poets themselves together with their foreign counterparts. The author of the article notes that the analyzed publication is an attempt to get the culture, languages and poetry of the two countries closer. The anthology provided a possibility for the meeting of prominent authors of both countries, who have different experience and representing different poetic traditions and different generations. The meeting highlighted the similarities and differences of poetic writing in Lithuania and Germany. The analysis of the poems and their translations showed the possibilities of drawing parallels between the poetic language of the poets of the younger and the youngest generation of both countries. A significant part of the book is dedicated to the so-called everyday poetry in German and Lithuanian languages, which was not very difficult to translate. When translating the linguistically pretentious poems, the translators frequently had to search for creative solutions. The examples, provided in the article showed that Lithuanian poets are much more inclined to use complex codes and metaphors than their German colleagues.

ISSN:
1406-2755
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2838
Updated:
2020-07-24 12:48:45
Metrics:
Views: 13
Export: