Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių Kulturverbandas buvo Valstybės saugumo institucijų akiratyje 1933-1940 metais?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių Kulturverbandas buvo Valstybės saugumo institucijų akiratyje 1933-1940 metais?
Alternative Title:
Reasons for keeping Kulturverband under surveillance by the Lithuanian Secret Service in 1933-1940
In the Journal:
Istorija [History]. 2010, Nr. 78, p. 34-46
Keywords:
LT
Lietuvos valstybės saugumo departamentas; Lietuvos valstybės saugumo departamentas (VSD); Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga (Kulturverbandas); Slaptoji policija (Gestapas); Valstybės saugumo policija; Valstybės saugumo policija (VSP); Vokietijos; Vokietijos slaptoji policija (Gestapas); Vokiečiams užsienyje remti draugija; Vokiečiams užsienyje remti draugija (VDA); Vokiečių nacionalsocialistinė darbininkų partija; Vokiečių nacionalsocialistinė darbininkų partija (VNSDP).
EN
German Nationalsocialist Workers' Party (GNWP); German Nationalsocialist Workers'Party; German Secret Service (Gestapo); Lithuanian German Cultural Union (Kulturverband); Lithuanian State Security Department; Lithuanian State Security Department (SSD); Society to support Germans abroad; State Security Police; State Security Police (SSP).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis istorijos šaltiniais, periodika bei jau atliktais tyrimais analizuojamos priežastys, dėl kurių Lietuvos vokiečių Kulturverbando aktyvistai buvo nuolat stebimi Lietuvos saugumo organų bei traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn už įvairius įstatymų pažeidimus. Nagrinėjama, kiek Lietuvos vokiečių 1933–1940 m. tapo Vokietijos agentais ir bendradarbiavo su įvairiomis Reicho institucijomis. Atskleidžiamos Lietuvos saugumo pastangos užverbuoti informatorių tarp Lietuvos vokiečių bei nustatyti, kiek Kulturverbando narių baigė specialius kursus ir tapo Vokietijos slaptųjų tarnybų bendradarbiais. Lietuvos saugumo organai vykdė tautininkų politiką stengdamiesi neutralizuoti visus potencialius vidaus priešus. Panaši praktika buvo taikoma Latvijoje, Estijoje, Čekoslovakijoje ir kitose šalyse, todėl XX a. 4-ojo dešimtmečio Lietuvos visuomenė iš esmės pritarė vokiečių organizacijų kontrolei. [Iš leidinio]

ENThe author of the article, on the basis of historical sources, periodical publications and conducted researches, investigates reasons for constant surveillance of the German Kulturverband activists by the Lithuanian Secret Service as well as focuses on administrative and legal responsibilities for various legal violations. The article presents data about the number of Lithuanian Germans who became Germany's agents in 1933–1940 and collaborated with certain Reich institutions. It also discloses the efforts of Lithuania's Secret Service to recruit informants among Lithuanian Germans and ascertains the number of Kulturverband members who attended special courses and became members of Germany's secret services. Lithuania's Secret Service, pursuing the Nationalists' policy, attempted to neutralize potential inner enemies of the state. Similar practice was adopted in Latvia, Estonia, Czechoslovakia and other countries; Lithuania's society of the 4th decade of the 20 century fully approved of the control of German organizations. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Politinių nusikaltimų samprata Lietuvoje 1919-1940 m / Sigita Černevičiūtė. Teisė. 2016, t. 99, p. 151-173.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28361
Updated:
2018-12-17 12:49:21
Metrics:
Views: 9    Downloads: 11
Export: