Vilniaus senienų ir Lietuvos nacionalinis muziejai. Tradicijos ir pokyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus senienų ir Lietuvos nacionalinis muziejai. Tradicijos ir pokyčiai
Alternative Title:
Antiquity Vilnius and Lithuanian national musseums: tradition and change
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2010, t. 18, p. 201-222, 263
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lietuvos nacionalinis muziejus; Muziejinės vertybės; Muziejus; Paveldėjimas; Tradicija; Vilniaus senienų muziejus.
EN
Antiquity Vilnius museum; Heritage; Inheritance; Lithuanian National museum; Museum; Tradition; Values of the Museum.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos nacionalinio muziejaus kelios pagrindinės sąsajos su Vilniaus senienų muziejumi: muziejinių vertybių paveldėjimas ir lietuvių etninės kultūros paveldo muziejinių rinkinių sudarymo bei reprezentavimo nuostatos. Atskleidžiama, kad nekito muziejinių vertybių paveldėjimo motyvai – gyvuoja grandininė paveldėjimo tradicija. Pagrindžiama, kad Lietuvos nacionalinis muziejus istoriškai teisėtai paveldėjo dalį Vilniaus senienų muziejaus vertybių ir skelbiasi jo paveldėtoju. Pažymėtina: šių muziejų lietuvių etninės kultūros paveldo vertybių rinkimo ir reprezentavimo nuostatos turi panašumų ir skirtumų; per laiko slinktį kito šių vertybių atrankos ir reprezentavimo prioritetai, skaičiai. Tikimasi, kad pusantro amžiaus muziejinės istorinės retrospektyvos, jos pagrindinių tendencijų vertinimas muziejų raidos istoriografiją papildys naujais aspektais ir taps svarbia Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos dalimi. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the several main links of the Lithuanian National Museum with Vilnius Museum of Antiques: the inheritance of museum valuables and the provisions of the compilation and representation of museum sets of Lithuanian ethnical culture heritage. The author reveals that motives for museum valuable inheritance have not changed – the chain inheritance tradition prevails. It is claimed in the article that the Lithuanian National Museum legally inherited part of valuables of Vilnius Museum of Antiques and now claims to be the heir of the latter museum. It should be noted that the provisions for collection of Lithuanian ethnic cultural valuables and their representation of these both museums have similarities and differences. Their valuables selection and representation priorities as well as their numbers changed with time. It is expected that the historical retrospective of 150 years of existence of these museums as well as the evaluation of its key tendencies will supplement the historiography of these museums with new aspects and will become an important part of history of the Lithuanian National Museum.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28290
Updated:
2018-12-17 12:49:11
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: