О начале чеканки монеты в южных землях Великого княжества Литовского (вторая половина 14 в.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О начале чеканки монеты в южных землях Великого княжества Литовского (вторая половина 14 в.)
In the Book:
Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui / sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. P. 283-288. (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 22)
Keywords:
LT
Kijevas; LDK; Monetos; Monetų kalimas; Pietiniai regionai; Podolė; Vladimiras Algirdaitis.
EN
Coins; Cois Minting; GDL; Kiev; Podol; Southern region; The Grand Duchy of Lithuania; Vladimiras Algirdaitis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas klausimas apie monetų kaldinimo pradžią LDK pietinėse žemėse (XIV a. antroje pusėje). Tuo pagrindu daromi platesni apibendrinimai apie to meto monetų gamybą ir funkcionavimą Rytų Europoje. Pastaruoju metu paskelbti nauji tyrimai leido išaiškinti naują monetų emisijos centrą LDK pietinėje dalyje – Podolės kunigaikštystėje. Kadangi yra labai pažengę ir gretimos Aukso Ordos numizmatikos tyrimai, visa ši medžiaga reikalauja analizės ir naujo įprasminimo. Straipsnyje pateikiamos 3 iliustracijos. Vienoje – kartochema, kurioje grafiškai parodomos Prahos grašių ir Aukso Ordos dirhemų paplitimo zonos XIV a. II pusėje. Iš kartoschemos matyti, kad vakarinėje dalyje – Podolėje vyravo Prahos grašis, o Kijevo ir Šiaurės Rytų Rusios kunigaikštystėse – Aukso Ordos dirhemai. Kitose 2 iliustracijose pateikiami XIV a. II pusėje LDK ir gretimose šalyse kaldintų monetų atvaizdai. Pažymima, kad Podolėje kaldintos monetos nepasižymėjo originalumu, buvo gretimų žemių, visų pirma Vengrijos ir Haličo monetų replikos. Kijeve monetos kaldintos, kaip manoma, nuo XIV a. 9-ojo dešimtmečio, ten vizualiai buvo labiau nusižiūrimą į dirhemus. LDK Jogailos kaldintos monetos pagal gamybos technologiją taip pat gali būti priskiriamos Aukso Ordos dirhemų zonai, nors ir su tam tikromis išlygomis. Podolės ir Kijevo kunigaikštystėse kaldintos pirmosios monetos nepasižymėjo aukšta kokybe. Dėl to gyventojai labiau vertino kokybiškas originalias atvežtines monetas, o ne jų replikas. LDK pietinėse žemėse kaldintos monetos papildė importinių monetų funkcionavimą ekonominiuose santykiuose.

ENThe article deals with the issue of the beginning of coinage in the southern lands of the Grand Duchy of Lithuania (in the second half of the 14th century). On this basis, wider generalizations regarding the production and functioning of coins in Eastern Europe at that time are made. The recently published, new studies have made it possible to find out a new coin issue centre in the southern part of the Grand Duchy of Lithuania - Duchy of Podolia. Given the highly advanced numismatic studies of the adjacent Golden Horde, all this material requires analysis and redefinition. The article provides 3 illustrations. One of them shows a simple map showing the distribution areas of the Prague groschen and the Golden Horde dirhams in the second half of the 14th century. It is evident from the map that the western part - Podolia was dominated by the Praha groschen, and in the Principality of Kiev and North-Eastern Russia - the Golden Horde dirham. The other 2 illustrations are the images of the coins minted in the second half of the 14th century in the Grand Duchy of Lithuania and neighbouring countries. It is noted that the coins minted in Podolia were not original. Rather, they were merely replicas of the coins from adjacent lands, in particular Hungary and Halych. It is believed that the Kiev coins were minted since the 1380s; visually, they were similar to dirhams. Based on the production technology, the coins minted by Jagiellon and the Grand Duchy of Lithuania can also be attributed to the Golden Horde dirham zone, albeit subject to certain reservations. The first coins minted in the Duchy of Podolia and the Principality of Kiev did not show high quality. As a result, residents preferred the original, good quality, imported coins rather than their replicas. Coins minted in the southern lands of the Grand Duchy of Lithuania complement the functioning of imported coins in economic relations.

ISBN:
9786098039030
ISSN:
1392-8929
Related Publications:
Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis : (XIV a. pabaiga) / Eduardas Remecas. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003. 107 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28173
Updated:
2016-06-28 16:11:48
Metrics:
Views: 23
Export: