Katalikiškoji filosofija: vakar ir rytoj : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikiškoji filosofija: vakar ir rytoj: recenzija
Alternative Title:
The Catholic philosophy: yesterday and tomorrow
In the Journal:
Problemos. 2005, t. 67, p. 131-135
Recenzuojama knyga: Katalikiškoji filosofija : XIX ir XX amžiai / Bronislovas Kuzmickas 2003 307 p
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamoji monografija – Kuzmickas Bronislovas. Katalikiškoji filosofija. XIX-XX amžiai. Vilnius: LTU l-kla, 2003, 308 p. – parašyta remiantis 1976 m. išleista knyga “Šiuolaikine katalikiškoji filosofia”. Naujoje knyga –pataisytas ir papildytas leidimas. Jame ne tik praplėstos ir pagilintos buvusios temos, pristatomi reikšmingi naujesni autoriai, bet ir pridedami nauji skyriai, padedantys geriau suprasti tiek šiuolaikinės katalikiškosios filosofijos visumą, tiek jos natūralų konteksta – intelektualinį dviejų pastarųjų šimtmečių klimatą. I sk. skiriamas XIX a. katalikiškosios minties slinktims. Jame parodomi perimamumo ir tęstinumo santykiai tarp dviejų pastarųjų katalikiškosios filosofijos šimtmečių. Laikomasi priimtos filosofinių krypčių klasifikacijos, originalesni autoriai aptariami atskirai. II skyriuje pabrėžiama, kad ne visi katalikybei prijaučiantys mąstytojai manė, jog tomistinė scholastika yra vienintelė katalikiškajam mąstymui atnaujinti tinkama sistema. Visiškai naujuose skyriuose – “Naujoji teologija” ir “Transcendentalinis neotomizmas” – analizuojama pokario situacija, kai smuko tikėjimas žmogaus protu ir gera jo prigimtimi, humanistiniais idealais; ši situacija įkvėpė naujai filosofijai ne tik katalikų mąstytojus, bet ir domėjimąsi religija apskritai; pristatoma dar viena neoscholastikos atnaujinimo versija – transcendentalinis neotomizmas. Taigi knyga glaustai ir nuosekliai apibūdina šiuolaikinės katalikiškosios filosofijos visumą.Turinį puikiai struktūruoja pamatinių katalikiškųjų tomizmo ir augustinizmo srovių analizė. Knyga tinka ir kaip mokomoji priemonė.Reikšminiai žodžiai: Katalikiškoji filosofija; Religijos filosofija; Catholic philosophy of XIX-XX centuries; Philosophy of religion; Religious philosophy.

ENThe reviewed monograph is written according to the book Šiuolaikine Katalikiškoji Filosofija (The Modern Catholic Philosophy) issued in 1976. The new book is its corrected and supplemented version. It contains not only the developed former topics, presents significant new authors, but also has new chapters allowing to better realize the generality of the contemporary Catholic philosophy and its natural context - the intellectual climate of the two latest centuries. The chapter maintains the accepted classification of philosophical trends; more original authors are discussed separately. The second chapter emphasises that not all thinkers accepting the Catholicism were considering that the Thomistic scholastics is the only system suitable for the upgrade of the Catholic way of thinking. The completely new chapters – Naujoji Teologija (The New Theology) and Transcendentalinis Neotomizmas (Transcendental Neothomism) – approaches the post-war situation when the belief in human wisdom and his benevolent nature, in humanist ideals declined; such situation inspired the Catholic thinkers for the new philosophy and promoted the interest in religion in general. Therefore, the book briefly and consistently describes the general situation of the Catholic philosophy. It contents are perfectly illustrated by the analysis of the fundamental Catholic trends of Thomism and Augustinism. The book is also suitable as a teaching means.

ISBN:
9955563400
ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2811
Updated:
2018-12-17 11:36:51
Metrics:
Views: 31    Downloads: 1
Export: