Ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai
Alternative Title:
Constitutional bases for freedom of economic activity
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2010, Nr. 2, p. 262-293
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė doktrina; Konstitucinė jurisprudencija; Konstitucinės vertybės; Ūkinės veiklos laisvė; Žmogaus teisės.
EN
Constitution; Constitutional Court; Constitutional doctrine; Constitutional jurisprudence; Constitutional values; Freedom of economic activity; Human rights.
Summary / Abstract:

LTKonstitucinis Teismas savo gausioje jurisprudencijoje asmens ūkinės veiklos laisvę ir konstitucinius valstybės ūkio, grindžiamo privačios nuosavybės teise, reguliavimo principus yra interpretavęs daugiau nei trisdešimtyje nagrinėtų bylų. pagal Konstitucinio Teismo suformuotą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio doktriną visi šiame straipsnyje įtvirtinti principai sudaro vieną visumą – šalies ūkio konstitucinį pagrindą. Straipsnyje yra siekiama atskleisti konstitucinės doktrinos raidą, bei išryškinti kai kurias problemas, iškylančias Konstituciniam Teismui nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas, susijusias su ūkinės veiklos laisve ir su ja glaudžiai siejamais valstybės ūkio, grindžiamo privačios nuosavybės teise, reguliavimo principais. Straipsnyje trumpai apžvelgiama ūkinės veiklos laisvės principo pripažinimo raida, pateikiama Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama ūkinės veiklos laisvės samprata, analizuojant Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, aptariama konstitucinė šios laisvės samprata. Analizuojant Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylas, atskleidžiamas šių teismų ūkinės veiklos laisvės principo interpretavimas. Atkreipiamas dėmesys, jog Europos žmogaus teisių konvencija ir jos aiškinimas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje turi didelę įtaką ne tik Europos Sąjungos valstybių narių teisei, bet ir Europos Sąjungos institucijų kuriamai teisei bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijai.

ENConstitutional Court in its vast jurisprudence interpreted individual's economic freedom and constitutional principles regulating state economy based on private property law in over thirty tried cases. According to the doctrine established in Article 46 of the Constitution of the Republic of Lithuania by the Constitutional Court, all principles consolidated in this article form one whole, i.e. constitutional basis of the national economy. The article is aimed at revealing constitutional doctrine development and highlighting some problems faced by the Constitutional Court when trying constitutional justice cases concerning economic freedom and closely related principles regulating the state economy based on private property law. The articles contains an outline of the development of recognition of economic freedom principle, presents a concept of economic freedom shaped by the Constitutional Court and European Court of Human Rights, by analysing jurisprudence of the Constitutional Court, discusses constitutional concept of this freedom. When analysing the cases tried by the European Court of Human Rights and European Union Court of Justice, interpretation of the principle of economic freedom by the latter courts is revealed. It is noted in the article that the European Convention on Human Rights and its interpretation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights have significant impact not only on the law of the European Union Member States but also on law built by the European Union institutions and jurisprudence of the European Union Court of Justice.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28085
Updated:
2021-03-15 13:35:40
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: