Tarp geležinio vilko ir supermarketo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp geležinio vilko ir supermarketo
In the Journal:
Kultūros barai. 2005, nr. 3, p. 4-6
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTPastangos perkelti šiuos laikus prieš penkiolika metų egzistavusią dvasią, sielos virpesius, revoliucinį sąjūdį su visu jo spindesiu yra iš anksto pasmerktos, nes laikas viską nugludina, o daug ką ir apskritai ištrina iš atminties. Visos revoliucijos panašiai prasideda ir panašiai baigiasi. Lenino statulos nuvertimas Lukiškių aikštėje simbolizavo naujos epochos pradžią. Patriotinis sąjūdis iškėlė naujus jaunus, veiklos išalkusius žmones, jie kūrė naują ekonomiką, naują armiją ir naujas valstybės struktūras. Bet praėjus penkiolikai Lietuvos nepriklausomybės metų, netyla raudos dėl blogos valdžios. Lietuva per 15 nepriklausomybės metų žengė septynmyliais žingsniais, tačiau tai, kas pasiekta, bus įvertinta, matyt, po pusės šimtmečio, nes šiandieninės rietenos ir smulkūs ginčai užgožia istorinę perspektyvą. Šalis pasuko ekonominio liberalizmo keliu ir pradėjo naudotis jo teikiamais pranašumais. Jeigu kas turi noro patikrinti gyvenimo kokybės pokyčius per 15 nepriklausomybės metų, tegul palygina savo šaldytuvo bei piniginės turinį ir pasižiūri darbo knygelę, kurioje fiksuota darbo užmokesčio kaitos dinamika nuo 1990 metų. Jeigu šie indikatoriai nepakito, vadinasi, jūs nepasinaudojote nepriklausomybės teikiamomis galimybėmis. Ar nepriklausomai Lietuvos Respublikai bus lemta išgyventi iki 2020- jų? Ateitis parodys. Bet vis tiek viskas priklausys tik nuo mūsų pačių.

ENThe attempts to transpose the present-day times to the spirit and vibrations, which existed fifteen years ago, the revolutionary movement with all its glory are ill-fated, since the time polishes everything and certain things even get erased from the memory altogether. Every revolution starts and ends in a similar manner. The overthrowing of the statue of Lenin in Lukiškės square symbolized the beginning of the new era. The patriotic movement elevated the new, young people, eager to act, who developed the new economy, new army and new state structures. However, upon passing of fifteen years of the independence of Lithuania, the laments regarding the bad governance are still loud. During the fifteen years Lithuania advanced in quantum leaps, however the things achieved are more likely to be appreciated in fifty years’ time, since today’s quarrels and small disputes shade the historical perspective. The country turned to the path of economic liberalism and commenced using its advantages. In case one wishes to see the changes of quality of life during the fifteen years of independence, he should compare the inside of his refrigerator and his wallet and check his social security book, which provides the information on the dynamics of changes of his salary since 1990. In case the said indicators remain the same, you must have failed to utilize the possibilities, which were provided by the independence. Will the independent Republic of Lithuania survive till 2020 – the future will show. However everything depends on ourselves.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2805
Updated:
2018-12-17 11:36:51
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: