Kolegijos studentų gimtosios kalbos vartojimo įgūdžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijos studentų gimtosios kalbos vartojimo įgūdžiai
Alternative Title:
College students' native language skills in use
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2009, Nr. 6, p. 31-37
Keywords:
LT
Kalbos vartojimas. Sociolingvistika / Language use. Sociolinguistics; Kolegijos / Colleges; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Kauno kolegijos studentų gimtosios kalbos įgūdžiai ir požiūris į kalbą Siekiant išsiaiškinti, kokia studentų vertybinė orientacija kalbos klausimais ir kaip suvokiamas kalbos mokėjimas, apklausos dalyvių buvo klausiama, kas, jų nuomone, svarbiausia šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių kalbą; kokią įtaką lietuvių kalbos mokėjimas daro asmens profesinei sėkmei; kaip jie vertina savo lietuvių kalbos žinias ir įgūdžius. Rengiant apklausą, respondentų buvo prašyta atlikti diagnostinį testą, kurį sudarė praktinės rašybos, skyrybos ir kalbos vartojimo užduotys. Taip pat surinkti duomenys apie Kauno kolegijoje naudojamas lietuvių kalbos mokymo metodines priemones, mokymo metodus, mokymosi aplinką, veiksnius, kurie daro įtaką taisyklingam lietuvių kalbos vartojimui. Apibendrinant tyrimo rezultatus daroma išvada, kad Kauno kolegijos studentai turi silpnus lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžius. Studentai linkę pervertinti savo gimtosios kalbos įgūdžius. Dauguma studentų akcentuoja, kad šiuolaikiniam žmogui svarbiausia taisyklingai ir be klaidų rašyti lietuviškai, vis dėlto rašybos ir skyrybos užduočių analizė parodė, kad patys to įgūdžio neturi. Lietuvių kalbos kultūros kursas dėstomas tik pirmame kurse ir studentai neturi motyvacijos siekti aukštų lietuvių kalbos mokymosi rezultatų, nes savarankiškų rašto darbų nėra daug. Vadovaujantis gautais tyrimo rezultatais, straipsnyje pateikiamos lietuvių kalbos mokymo rekomendacijos.Reikšminiai žodžiai: Kalbos vartojimo įgūdžiai; Kolegija; Lietuvių kalbos taisyklingas vartojimas, rašyba, skyryba, kalbos kultūra; Studentai; College; Language skills; Lithuanian language regular use, spelling, punctuation, language culture; Students.

ENThe article analyses the skills of a mother tongue of the students of Kauno kolegija and their attitude towards the language. In order to reveal the value orientation of the students regarding the language and their perception of knowing the language, respondents were asked to express their opinion on the following questions: what is the most important to a modern person who uses Lithuanian?; what is the influence of knowing Lithuanian to a personal professional success?; how do you evaluate your Lithuanian knowledge and skills? While preparing the research, the respondents were asked to make a diagnostic test which consisted of practical writing, punctuation and language use tasks. Also, the data about methodological tools and methods used for the Lithuanian language teaching in Kauno kolegija, learning environment and factors which influence a correct use of Lithuanian was collected. After the generalisation of research results, it may be stated that the students of Kauno kolegija have poor writing and punctuation skills of Lithuanian. They are likely to overestimate their skills of the mother tongue. The majority of students emphasize that the most important for a modern person is correct and error-free writing in Lithuanian; however an analysis of writing and punctuation tasks revealed that they do not have this skill. A course of the Lithuanian language culture is taught in the first course and students are not motivated to seek for high learning results of the Lithuanian language because there is a lack of independent written tasks. The article presents recommendations for the teaching of the Lithuanian language according to the research results.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28015
Updated:
2013-07-26 13:15:55
Metrics:
Views: 32
Export: