Apie atminimą ir atgailą : minint Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-metį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie atminimą ir atgailą: minint Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-metį
In the Journal:
Kultūros barai. 2005, nr. 4, p. 6-10
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas.
Summary / Abstract:

LTŠiandien kai kam Rusijoje labai norėtųsi pamiršti, kad vos tik Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą, beveik visos bolševizmo pavergtos tautos atsikvėpė lengviau, nes joms atrodė, jog baigiasi komunistinė vergovė. Latviai turėjo legionierius, kovojusius Rytų fronte, lietuviai - Vietinę rinktinę savam krašte ir Lietuvos laisvės armiją. Ir rusų patriotinės jėgos stengėsi pasinaudoti karu bandydamos išsivaduoti iš komunizmo. Jie nebuvo Hitlerio šalininkai, tačiau atsidūrė jo sukurtos imperijos struktūroje. Priešingai negu komunistai, sąjungininkais jie laikė Vakarus ir darė tai nuoširdžiai. Vakarai juos išdavė, nes, anot Solženycino, visi, kas tik norėjo išsivaduoti iš komunizmo ir kovojo prieš Raudonąją armiją, buvo laikomi priešais ir Hitlerio draugais. Ar rusai suvokia savo atsakomybę už gulagus ir okupacijas, už tai, kad komunistinė ideologija rusų buvo pernešta į kitas šalis, už Staliną, už "trojkas", NKVD ir KGB požemius? Sprendžiant iš to, kaip Maskvoje Putinas ketina švęsti Pergalės dieną, kokie simboliai dygsta šiandieninėje Rusijoje, akivaizdu, kad Rusija nelinkusi pripažinti savo nusikaltimų. Kristus mokė, kad reikia mokėti ir neapkęsti, bet ne žmonių, o blogio. Kartu reikia sugebėti ir atleisti. Ne kaltinti rusus dėl visų Lietuvos nelaimių, kaip daro: dažnas pseudopatriotas, bet sugebėti skirti Kremlių, varantį antibaltišką propagandą, ir rusus, gyvenančius Kremliaus šešėlyje. Kita vertus, reikia turėti vertybinę atsvarą rusiškai neoimperinei propagandai, bei tvirtą tautinį stuburą.

ENAt present certain people in Russia are eager to forget that as soon as Hitler attacked the Soviet Union, almost all the nations, enslaved by Bolsheviks, had hopes to breath freely again, since they saw the end of the communist slavery. Latvia had legionaries, who fought on the Eastern front, Lithuania had the local squad and the Lithuanian Liberation Army. The Russian patriotic forces also made attempts to use the war in order to liberate themselves from communism. They were not Hitler’s supporters,however they found themselves within the structure of his empire. Differently from the communists, they considered the West as their allies and were sincere at that. However the West betrayed them, since according to Solzhenitsyn, everybody, who wanted to get free from communism and fought against the Red Army, were held enemies and friends of Hitler. Do Russians comprehend their responsibility for Gulags and occupation and for the fact that the communist ideology was transposed by Russians to other countries, for Stalin, the “troikas”, NKVD and KGB? Judging from the ways president Putin intends to celebrate the V-Day in Moscow and the symbols of the modern Russia, it is obvious that Russia is not inclined to recognize its crimes. Jesus Christ taught that one should learn to hate, but not people, but hate evil. One should not accuse the Russians for all the distress of Lithuania, how pseudo-patriots do, but be able to distinguish between the Kremlin, which is engaged in anti-Baltic propaganda and the Russians, living in the shade of Kremlin. On the other hand, one should have a value counterbalance to the Russian neo-imperialistic propaganda and a strong national backbone.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2797
Updated:
2018-12-17 11:36:50
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: