Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje
Alternative Title:
Resocialization of delinquent children in the system of the average care for the juvenile
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 33, p. 115-127
Keywords:
LT
Vaiko vidutinė priežiūra; Delinkventinis vaikų elgesys; Nepilnamečių justicija.
EN
Child’s average care system; Delinquent behaviour of underage; Juvenile justice.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos elgesio sutrikimų turinčių nepilnamečių resocializacijos problemos, taikant jiems vidutinės priežiūros priemonę, kada jie siunčiami į vaikų socializacijos centrus. Aptariami resocializacijos sistemos teisinio reglamentavimo, institucinių pokyčių vaiko justicijos srityje klausimai, atskleidžiamos „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo“ įgyvendinimo problemos. Formuluojama išvada, kad delinkventų vaikų resocializacijos sistema veikia neefektyviai ir kad pagrindiniai nustatytos problemos komponentai yra šie: tinkamai nesureguliuota įstatyminė bazė ; nebaigta kurti vaikui vidutinę priežiūrą teikiančių institucijų struktūra; reikiamos kvalifikacijos specialistų trūkumas, ribotos galimybės tobulinti kvalifikaciją; nepakankamas tarpžinybinis bendradarbiavimas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses problems related to the development of the system of resocialization of delinquent behaviour underage and child‘s average care based on legal acts, analysis of programmes of Underage Justice as well as the data of sociological investigations. The paper deals with the following issues: situation of juvenile delinquency in Lithuania; trends of the system development of child’s resocialization; application problems of the Law on Child’s Minimum and Average care; activities of children socialization centres and cases of infringement of the rights of the underage living there. The conclusion drawn from the article is that the system of average care for the underage functions ineffectively. The main causes of this problem are as follows: legal basis is not duly regulated; structure of the institutions providing average care for the child is still under development, lack of skilled specialists, limited possibilities to improve professional skills, insufficient cooperation between departments. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27958
Updated:
2018-12-17 12:47:29
Metrics:
Views: 47    Downloads: 31
Export: