ES šalių einamosios sąskaitos deficito kitimas ir jo finansavimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ES šalių einamosios sąskaitos deficito kitimas ir jo finansavimo galimybės
Alternative Title:
Deficit the current account and the change of fubding apportunities in EU countries
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 280-290
Keywords:
LT
ES; Einamosios sąskaitos deficitas; Lietuva; Nacionalinis taupymas; Nacionalinis taupymas ir vidaus investicijos; Prekybos balansas; Tarptautinės oficialiosios atsargos; Tiesioginės užsienio investicijos; Vidaus investicijos.
EN
Current account deficit; Domestic investment; EU; Foreign direct investment; International official reserves; Lithuania; National savings; National savings and domestic investment; The international official reserves; Trade balance.
Summary / Abstract:

LTKai valstybės išlaidos viršija gaunamas pajamas, susidaro einamosios sąskaitos deficitas. Siekdamos padengti susidariusį deficitą, valstybės skolinasi, centriniai bankai naudoja turimas tarptautines oficialiąsias atsargas arba valstybės stengiasi dengti saldo pritrauktomis užsienio investicijomis. Nėra taisyklių, padedančių nustatyti, kada einamosios sąskaitos deficitas yra priimtinas, o kada ne, nes įvairiose šalyse jį lemia skirtingi veiksniai. Daugumoje šalių didžiausią įtaką einamosios sąskaitos deficito susidarymui turi neigiamas prekybos balansas, kuris rodo padidėjusį vietinių gyventojų vartojimą ir šalies nesugebėjimą konkuruoti su užsienio prekėmis bei didėjančius skolinius įsipareigojimus. Esant mažesniam nacionaliniam taupymui ir didesnėms vidaus investicijoms taip pat gali susidaryti einamosios sąskaitos deficitas. Sudaręs deficitas, jis gali išsilaikyti ir ilgiau, tačiau svarbu, kad nedidėtų skolos našta. [Iš leidinio]

ENOnce public spending exceeds income, results in the current account deficit. In order to cover the accumulated deficit, public borrowing, the central banks use existing official international reserves or the State shall endeavor to cover the balance of attracting foreign investment. There are no rules to help determine when the current account deficit is acceptable and when not, because different countries to the different factors. In most countries, the greatest impact on the current account deficit has a negative trade balance, which indicates an increase in local consumption and the country's inability to compete with foreign goods, and increasing debt obligations. With a lower national savings and domestic investment is higher may also arise from the current account deficit. Entered into a deficit, it can survive and longer, but it is important not to increase the debt burden. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27764
Updated:
2018-12-17 12:46:46
Metrics:
Views: 56    Downloads: 1
Export: