Lietuvos valstybės skolos analizė 2005-2009 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybės skolos analizė 2005-2009 metais
Alternative Title:
Analysis of Lithuania public debt during for the 2005-2009 period
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 45-52
Keywords:
LT
Biudžeto deficitas; Skolų susigrąžinimas; Valstybės skola; Vyriausybinis skolinimasis; Vyriausybinė skolinimasis.
EN
Budget deficit; Debt refunding; Governmental borrowing; Public debt.
Summary / Abstract:

LTValstybės skola šiuo metu yra viena aktualiausių problemų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos valstybės skolos dinamiką ir struktūrą 2005–2009 metais. Lietuvos valstybės skolos struktūroje dominuoja užsienio ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai, kurių didžiausią dalį sudaro vertybiniai popieriai. Per visą analizuojamą laikotarpį Lietuvos valstybės skola vidutiniškai kasmet didėjo po 19,46 proc. ir per šį laikotarpį padidėjo daugiau nei 2 kartus t.y. nuo 13,3 mlrd. Lt iki 27,1 mlrd. Lt. 2005–2008 m. valstybės skolos didėjimas siejamas su tuo, kad reikėjo finansuoti biudžeto deficitą, lėšų trūkumą investicijoms, valstybės finansuojamiems projektams, žemės, sveikatos apsaugos sistemos, švietimo, pensijų sistemos reformoms ir kt., o tuo metu buvo susiklosčiusios palankios aplinkybės skolintis. Labiausiai valstybės skola padidėjo per 2009 metus t.y. nuo 17,374 mlrd. Lt iki 27,104 mlrd. Lt. Atlikus valstybės skolos administravimo mokesčių dinaminę analizę paaiškėjo, kad analizuojamu laikotarpiu skolos administravimas valstybei kasmet didėja ir sudaro vidutiniškai 0,726 mlrd. Lt per metus. Labiausiai skolos administravimo išlaidos padidėjo 2009 metais, kai valstybė turėjo sumokėti net 1 mlrd. Lt palūkanų ir kitų su skola susijusių mokesčių. Remiantis ekonomistų prognozėmis valstybės skolos aptarnavimas didės dar keletą metų iš eilės. Palyginus Lietuvos valstybės skolą vienam gyventojui su ES (27), galima matyti, kad ES piliečiams tenkanti valstybės skolos dalis yra 3 kartus didesnė nei Lietuvos.

ENThe governmental borrowing does not cause damage to the economy if only the opportunities provided by debt are used in an optimal way. Increase in the public debt would not cause any special problems theoretically because the economical development and rise of revenue would promote in maintaining or indemnifying the public debt. The aim of this article to clarify what is the composition of public debt, what factors are stimulating the government borrowing. In the article is analysing the arrears variation tendencies of Lithuania's public debt in 2005-2009 period and what had the greatest impact for public debt increasing. The results show us that the Lithuanian public debt is relatively low compared with European Union countries and satisfy requirements of the Maastricht Treaty. However, during the analysis period, the public debt increased by two times. It gives us pause for thought and find decision how to solve this problem, because the rising public debt destine the increasing taxes for future taxpayers. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27753
Updated:
2018-12-17 12:46:44
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: