E. Nekrašo Filosofijos įvadas: filosofija kaip begalinis pokalbis : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
E. Nekrašo Filosofijos įvadas: filosofija kaip begalinis pokalbis: recenzija
In the Journal:
Problemos. 2005, t. 68, p. 182-183
Recenzuojama knyga: Filosofijos įvadas / Evaldas Nekrašas. 2004
Summary / Abstract:

LTEvaldo Nekrašo ,,Filosofijos įvadas“ – tai antrasis papildytas filosofijos vadovėlis, skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Šis vadovėlis yra puiki parankinė mokymosi priemonė filosofijos įvado paskaitas klausantiems studentams, kurie visą būtiniausią ir svarbiausią informaciją gali rasti vienoje knygoje. Antrajame ,,Filosofijos įvado“ leidime rekomenduojamos literatūros sąrašas platesnėms studijoms yra atnaujintas bei pertvarkytas apsiribojant pagrindiniai tekstais, gvildenančiais šioje knygoje keliamas ir nagrinėjamas problemas. Šiame vadovėlyje, nors jo autorius ir nesiūlo, yra implikuota dėstymo metodika, įgalinanti derinti paskaitų medžiagą su seminaruose teoriškai analizuojamais pirminiais šaltiniais, kuriuos nagrinėjimui galima pasirinkti iš vadovėlio pabaigoje pateikto filosofijos šaltinių literatūros sąrašo. Vadovėlį sudaro įvadas ir šeši skyriai, nagrinėjantys metafiziką, gamtos filosofiją, pažinimo teoriją, mokslo filosofiją, etiką bei politinę filosofiją. ,,Etikos“ bei ,,Politinės filosofijos“ skyriai yra nauji, solidžiai papildantys antrąjį vadovėlio leidimą, kuriame yra derinami teorinis – probleminis bei istorinis filosofijos dėstymo aspektai. Evaldo Nekrašo ,,Filosofijos įvadas“ yra vienas puikiausių iki šiol parašytų mokomųjų filosofijos priemonių pavyzdžių, kurį spėjo įvertinti tiek aukštųjų mokyklų studentai, tiek dėstytojai.Reikšminiai žodžiai: E. Nekrašo Filosofijos įvadas; Recenzija; E. Nekrašas; Filosofijos įvadas [Introduction to philosophy]; Review; Dėstymo metodika.; Education.

ENEvaldas Nekrašas’s “Introduction into Philosophy” is the second supplemented coursebook of philosophy for students of Lithuanian higher education institutions. This coursebook is an excellent additional learning aid for students, attending the lectures of introduction into philosophy, who can find all the required and important information in one book. The list of recommended literature for broader studies was updated and rearranged in the second edition of “Introduction into Philosophy” by providing only the main texts analysing the issues raised and discussed in the book. The coursebook implies teaching methodology, although the author does not suggest it, which enables to combine the material of lectures with primary sources, theoretically analysed during seminars, which can be chosen for analysis from the reference list of philosophy sources at the end of the coursebook. The coursebook consists of the introduction and six chapters, which analyse metaphysics, natural philosophy, cognitive theory, scientific theory, ethics and political philosophy. The chapters of “Ethics” and “Political Philosophy” are new. They considerably supplement the second edition of the coursebook, where theoretical-problematic and historical aspects of philosophy teaching are combined. Evaldas Nekrašas’s “Introduction into Philosophy’ is one of the best examples of philosophy study aids developed up to now, which already received positive feedback from students and teachers of higher education institutions.

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Filosofijos dalykas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose : mokymo programos, priemonės, praktiniai aspektai / Darius Klibavičius. Soter. 2007, 23 (51), p. 141-166.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2775
Updated:
2018-12-17 11:36:48
Metrics:
Views: 94    Downloads: 9
Export: