Baltai ir Baltijos finai: kaimynai ar giminaičiai?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltai ir Baltijos finai: kaimynai ar giminaičiai?
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 23-33
Keywords:
LT
Suomija (Finland); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTRemiantis etninės muzikos duomenimis, bandoma nustatyti baltų ir Baltijos finų bendrybes bei skirtumus ir šių ypatumų atsiradimo aplinkybes. Bendri baltų ir Baltijos finų styginiai instrumentai kanklės / kantele rodo nuo vakarų ir šiaurės Lietuvos iki pietryčių Suomijos ir Karelijos plytėjusią senąją kultūrinę erdvę, galėjusią būti pamatine abiem etninėms grupėms. Tačiau etninės muzikos paplitimo skirtingumai verčia manyti, kad į šį plotą greičiausiai vėliau atėjusi kultūrinė banga suvaidino svarbų vaidmenį. Baltų ir Baltijos finų bendrybės galėjo išlikti nuo pačių seniausiųjų šio ploto apgyvendinimo laikų, o skirtumai atsirasti susidarant šioms dviem etninėms grupėms. [Iš leidinio]

ENAccording to the data of ethnic music the communities and differences of the Balts and Baltic Finns is defined and the reasons of these peculiarities are discussed. Communities are fixed by the spreading in East Baltic area the string instrument kanklės / kantele from Western and Northern Lithuanian to Southeastern Finland and Karelia. The area of kanklės / kantele could have been the substratum for formation these two ethnic groups. The differences of spreading of the peculiarities of ethnic music shows that the influence of the next cultural waves is evident in this region. The communities of the Balts and Baltic Finns could have been remind from the earliest periods of settling this area, while the peculiarities could have been appear at the time of the latest formation these two ethnic groups. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
  • Etninė muzika : teorijos klausimai / Romualdas Apanavičius. Darbai ir dienos. 2001, t. 25, p. 7-38.
  • Mažosios Lietuvos kanklės : lietuvininkų ar kuršininkų palikimas? / Romualdas Apanavičius. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. 2003, t. 18, kn. 1, p. 221-237.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2767
Updated:
2019-02-05 13:51:05
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: