Musninkų valsčiaus kaimų ir jų gyventojų kaita 1923-2000 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Musninkų valsčiaus kaimų ir jų gyventojų kaita 1923-2000 metais
Alternative Title:
Changes in Musninkai District Villages and Their Population in 1923-2000
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Čiobiškis; Kernavė; Musninkai; Lietuva (Lithuania); Gyventojai / Population.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu autorius siekia parodyti kaip keitėsi kaimo gyventojų skaičius ir kaimų tinklas nedidelėse teritorijose. Tai gerai atspindi Musninkų valsčiuje vykę pokyčiai. 1923 m. yra atskaitos taškas šiam tyrimui, kadangi būtent tada buvo atliktas gyventojų surašymas, gauti tikslūs duomenys apie atskirus kaimus ir jų gyventojus. Tada gyventojų skaičius buvo bene didžiausias, o nuo to laiko palaipsniui mažėjo. Sunkumą nustatyti gyventojų skaičių autorius mato ir valsčiaus sienų kaitoje. Tačiau straipsnyje, kiek įmanoma tiksliau, bandoma atlikti pasirinkto valsčiaus kaimų statistinį tyrimą. Tyrimą papildo įvairiomis lentelėmis, diagramomis ir schemomis. Apžvelgus visą užsibrėžtą laikotarpį, galima nustatyti, kad šio valsčiaus kaimuose gyventojų skaičius sumažėjo, ką lėmė atskirų laikotarpių politinės – ekonominės bei socialinės sąlygos. Autorius atskirai apžvelgia kelių kaimų demografinę kaitą ir pasvarsto apie jų tolimesnes plėtros perspektyvas, kurių praeitis ar įsikūrimo vietovė yra žinomos ir reikšmingos. Čia apžvelgiami tokie kaimai kaip Musninkai, Kernavė, Čiobiškis, Lapelės, Rusų Ragas, Vileikiškiai, Vindeikiai. Kaip galimą šio valsčiaus kaimų ateitį, autorius nurodo ir tolesnį jų skaičiaus mažėjimą, nebent, pasikeitus ir pagerėjus ekonominėms ir socialinėms sąlygoms, kai kurie kaimai, jei jie taps turizmo, rekreacijos, švietimo – auklėjimo ar amatų centrais, gali atsigauti.Reikšminiai žodžiai: Musninkai; Čiobiškis; Kernavė; Gyventojai; Musninkai; Čiobiškis; Kernavė; Population.

ENThe author of this article seeks to describe changes in the number of rural residents and a network of villages in small territories. The Musninkai district is a good example of such changes. The year 1923 was the starting point of this study, because a population census was carried out and precise data on individual villages and their residents were obtained that year. Nearly the highest number of residents was recorded at that time and later started decreasing. The author encountered difficulty estimating the number of residents amid changes in district borders. Nevertheless, in this article he tries to carry out as precise as possible statistical studies of the chosen district. The studies are supplemented with various tables, charts and schemes. An overview of the chosen period shows a decrease in the number of residents in villages of this district determined by political, economic and political conditions in different periods. The author provides a separate overview of demographic changes in several villages and considers prospects of further development of villages whose past and location are known and significant. He describes such villages as Musninkai, Kernavė, Čiobiškis, Lapelės, Rusų Ragas, Vileikiškiai and Vindeikiai. According to the author, the number of district villages may further decrease in future, unless some villages recover under improved economic and social conditions and become tourism, recreation, education and craft centres.

ISBN:
9955589000
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2763
Updated:
2017-11-08 14:59:19
Metrics:
Views: 31
Export: