Skaistgirys : krašto raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaistgirys: krašto raida
Editors:
Didžpetris, Vytautas, sudarymas [com]
Publication Data:
Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2009.
Pages:
408 p + Priedas "Etninė kultūra"
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Šiaurės rytų Lietuva; Skaistgirys; Miestelis; Kultūros paveldas; Organizacijos; Partizanai; Švietimo istorija; Antisovietinis pasipriešinimas; Parapija; North-Eastern Lithuania; Skaistgirys; Town; Cultural heritage; Organizations; Guerillas; History of education; Anti-Soviet resistance; Parish.
Contents:
Pratarmė — Geografiniai ir geologiniai krašto ypatumai / Vaidutis Riškus — Miškai / Algirdas Brukas — Krašto praeitis / Vaidutis Riškus — Parapijos raida / Vytautas Didžpetris — Krašto vietovės ir gyventojai / Kazys Misius, Stasys Vaitekūnas — Valstybių siena / Romualdas Girkus — Miestelio urbanistinė raida / Nijolė Steponaitytė — Visuomeninės ir kitos organizacijos / Vytautas Didžpetris, Augustinas Drigotas — Žemės ūkis / Jonas Milius — Partizaninis pasipriešinimas / Simonas Norbutas — Tremtiniai / Birutė Panumienė — Sovietų represuoti asmenys / Birutė Panumienė — Krašto vietovardžiai / Nerija Jodelienė — Skaistgirio vardas / Stasys Vaitekūnas — Švietimo raida / Stanislovas Buchaveckas — Krašto bibliotekos / Violeta Vilčiauskienė — Skaistgirio biblioteka / Veronika Rimutė Bilienė — „Atgajos“ draugija / Kazys Misius — Kultūrinis gyvenimas / Rimantas Vaitiekūnas — Kūno kultūra ir sportas / Birutė Saulė Sabaitė — Miestelio parkas / Kęstutis Labanauskas — Technikos raida / Genovaitė Žukauskienė — Nusipelnę Skaistgirio kraštui — Liaudies meno paminklai / Marija Kuodienė — Miestelio architektūra / Marija Rupeikienė — Šv. Jurgio bažnyčios dailės vertybės / Gintautas Žalėnas — Šventoriaus antkapiniai paminklai / Gintautas Žalėnas — Mergiūnų koplyčia / Marija Rupeikienė, Valentas Cibulskas — M. Slančiausko sodyba-muziejus / Daliutė Petrulienė — Bažnyčios šventoriaus kryžiaus kelio muzika / Alfonsas Motuzas — Santrumpos — Summary — Kopsavilkums — Zusammenfassung — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Vandenvardžių rodyklė — Mūsų autoriai — Kultūros ir gamtos paveldo vaizdai / Vytautas Didžpetris.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Parapija; Skaistgirys; Šiaurės rytų Lietuva; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Reviews:
Recenzija leidinyje Žiemgala. 2011, Nr. 1, p. 52-53
Summary / Abstract:

LTAutorių kolektyvo monografija „Skaistgirys" – pirmas išsamus leidinys apie Skaistgirio kraštą. Lietuvos archyvuose, muziejuose, ekspedicijose surinktoje medžiagoje ir jos pagrindu parengtuose straipsniuose apžvelgiama įvairiapusė krašto raida (kraštu čia vadinama teritorija, pagal administracinį teritorinį ar bažnytinį suskirstymą įvairiais istorijos tarpsniais pavaldi Skaistgirio miestelyje veikusioms valstybinėms arba bažnytinėms institucijoms). Leidinyje panaudota gausi Žagarės dvaro teismo knygų (1670-1751) medžiaga, susijusi su Skaistgirio kraštu. Lietuvos Statutu ir paprotine teise besivadovaujančiuose teismuose teisingumo galėdavo ieškoti ir žemiausi visuomenės sluoksniai. Tai aukštos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinės kultūros paliudijimas. Monografija apima laikotarpį nuo seniausių laikų iki šių dienų. Knygą sudaro šie skyriai: Gamta, Istorija, Kalba, Švietimas, Kultūra, Kultūros paveldas ir priedas Etninė kultūra. Diduma šios medžiagos skelbiama pirmą kartą. Gausi ikonografinė medžiaga praturtina ir papildo teminius straipsnius. Pateikiamos asmenvardžių, vietovardžių ir vandenvardžių rodyklės įgalins skaitytoją rasti rūpimą asmenį arba vietovę. Monografijos straipsnių apžvalgos anglų, latvių ir vokiečių kalbomis padės užsienio skaitytojams susidaryti bendrą knygos turinio vaizdą. Spalvotose įklijose pristatomi Skaistgirio krašto kultūros ir gamtos paveldo vaizdai.

ENCollective monograph represents Skaistgirys Town in North Lithuania. It contains six chapters. The greater part of material is announced for the first time. The chapter about the nature submits an author's Vaidutis Riškus' article "Geological characteristics of Skaistgirys surroundings" and Algirdas Brukąs' "The forests of Skaistgirys land", comprehensive articles on the theme of the nature heritage. The history chapter encounters V. Riškus' study "Past of Skaistgirys land", Vytautas Didžpetris' article "Skaistgirys Parish". The authors Kazys Misius and Prof Stasys Vaitiekūnas review development of land's country, and the researcher of ancient cartography Romualdas Girkus represents the boundary of Lithuania and Latvia states in territory of area and district. Historian of urbanism Nijolė Steponaitytė discusses development of town urbanization. Vytautas Didžpetris and Augustinas Drigotas discuss development of public and other organizations of Skaistgirys land during the period of 1919-1940. Dr. Jonas Milius' article is focused on the theme of "Economic essay of farming". Historian Simonas Narbutas discusses sources and literature for articles on armed resistance of Skaistgirys land partisans during the Soviet occupation, presents data about partisans; Birutė Panumienė provides with research on destiny of Skaistgirys land exiles and other repressed persons based on the archive data.The language chapter contains Dr. Nerija Jodelienė study"Place-names of Skaistgirys land", which represents place-names of Skaistgirys area of the first half of the 20 century from The Onomastics Department Funds of Lithuanian Language Institute and Prof Dr. Stasys Vaitiekūnas controversial article on question of spelling of Skaistgirys country name. Education chapter contains study of researcher Stanislovas Buchaveckas. "Development of education" and articles of Violeta Vilčiauskienė and Veronika Rimutė Bilienė on activities of Skaistgirysland libraries. Culture chapter contains historian's K. Misius chapter about the Fellowship engaged in distribution of forbidden Lithuanian press, "The Fellowship Atgaja"; article of Rimantas Vaitiekūnas "Revievv of land's culture life", Dr. Birutė Saulė Sabaitė review on sports history. Park researcher Kęstutis Lasbanauskas analyses history of creation of Skaistgirys Town showplace - the park; author Gražina Žukauskienė presents an article on development of technical advance in Skaistgirys land and creation of collective of authors - biography digest of famous people of Skaistgirys land. In chapter of Culture Heritage the museologist Marija Kuodienė discusses phenomena of folk art in Skaistgirys land, Dr. Marija Rupeikienė - architecture of Skaistgirys, art critic Gintautas Žalėnas -art valuables of Skaistgirys St. George Church and tomb monuments in the churchyard. Dr. MarijaRupeikienė and Valentas Cibulskas describe history of Mergiūnai Chapel and museologist DaliutėPetrulienė - a grange-museum of Matas Slančiauskas in Reibiniai Village. Prof Alfonsas Motuzas' research object is music of Crossroad of St. George Church churchyard. […]. [text from author]

ISBN:
9789955434269
Related Publications:
XIX a. pradžios Joniškio krašto oikonimija / Ilona Mickienė, Aurina Venislovaitė. Lituanistica. 2011, Nr. 2, p. 154-165.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27626
Updated:
2021-01-13 20:05:36
Metrics:
Views: 29
Export: