Lietuvos kariuomenė Livonijos karo kampanijose 1578-1581 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenė Livonijos karo kampanijose 1578-1581 m
Alternative Title:
  • Lithuanian army in Livonian military campaigns in 1578-1581
  • Lithuanian army during the Livonian war campaigns in 1578-1581
In the Journal:
Karo archyvas. 2005, 20, p. 50-100
Keywords:
LT
16 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTAutorius pabrėžia, kad Livonijos karo pabaiga vis dar palieka atvirų klausimų, į kuriuos šiuolaikinė istoriografija ne visada gali atsakyti. Tam reikia atskiro tyrimo. Sunkumą sudaro ir tai, kad Lietuvos Metrikos dalies, skirtos 1578 – 1582 m. įvykiams išliko tik fragmentai. Dar vienas svarbus aspektas buvo savotiškas Stepono Batoro karų vaizdavimas. Visa tai paskatino autorių pabandyti apžvelgti LDK kariuomenės veiksmus 1578 – 1581 m. Pirmame skyriuje aptariama politinė padėtis Livonijos karo baigiamuoju etapu. Čia išaiškinamos pagrindinės susidūrimo priežastys ir svarbūs Rusijos motyvai ir lūkesčiai. Antra dalis skirta pasirengimui karo su Rusija aptarti. Čia aptariami valdovų politika Rusijos atžvilgiu bei karinis valstybės pasirengimas. Nurodoma, kad Lietuva 1579 – 1580 m. atliko karinės bazės vaidmenį: joje buvo ne tik kaupiami amunicija ir ginklai, bet ir organizuotas patrankų liejimas, parako ir karo inžinerijos įrenginių gamyba. Trečiame skyriuje pasakojamos 1579 m. kovo dėl Polocko. Toliau aptariama 1580 m. kampanija. Šių kampanijų metu LDK kariuomenė, sudariusi jungtinės kariuomenės didžiąją dalį, veikė savarankiškai, konfliktavo su lenkų vadovybe, blokavo rusų kariuomenės pastiprinimą ir bandė prasiveržti prie svarbių karinių punktų. Toliau autorius aptaria 1581 – 1582 m. Pskovo ir Kristupo Radvilos Perkūno žygius. K. Radvilos žygis turėjo didelę psichologinę ir politinę reikšmę, bei įtakojo derybas dėl karo baigties. Viską apibendrina autorius paskutiniame skyriuje, kuri aptaria Livonijos karo pabaigą ir pasekmes.Reikšminiai žodžiai: Livonija (Livonia); Maskva; Karas; Polockas; Pskovas; Kariuomenė.

ENThe writer underlines, that the end of Livonian war still leaves some opened questions to which modern historiography has an answer. This needs a separate research. Some difficulties stem from the fact that in Lithuanian metrics events of 1578-1582 only fragments had remained. One more important aspect was an original Stephen Báthory’s way of expressing war. All this induced the author to analyze the actions of GDL (the Grand Duchy of Lithuania) army in years 1578-1581. The first part discusses political situation at the final stage of Livonian war. Here primary encounter reasons, motivation and expectations of Russia are explained. The second part discusses preparation for the war with Russia. Here the politics of rulers towards Russia and state’s military preparation are discussed. It is indicated that Lithuania played a military base role in 1579-1580: in the country not only capital and weapons were accumulated, but gun molding, powder and war engineering production was organized. The third part narrates about the fights for Polotsk in 1579. Further, the campaign of 1588 is discussed. During this campaign the GDL army, which made the biggest part of united army, was working independently, was in a conflict with Polish government, was blocking Russian army’s support and was trying to break out to important military’s points. Further author discusses Pskov and Kristupas Perkunas` marches in years 1581-1582. K. Radvilas` march have had a big psychological and political meaning, and influenced the negotiation of the end of war. In the last part the author summarizes and discusses the results of Livonian war.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2762
Updated:
2018-12-17 11:36:47
Metrics:
Views: 87    Downloads: 17
Export: