Лингвистический титан. Воспоминания об академике Б.А. Серебренникове : к 90-летию со дня рождения

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Лингвистический титан. Воспоминания об академике Б.А. Серебренникове: к 90-летию со дня рождения
Alternative Title:
Linguistic Titan. Recollections of Academician B.A. Serebrennikov: on the Occasion of his 90th Anniversary
In the Journal:
Respectus philologicus. 2005, Nr. 7 (12), p. 183-195
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTRašoma apie akademiką B. Serebrenikovą (Б. Серебренников, 1915–1989), lingvistikos teoretiką ir poliglotą. Jis buvo bendrosios, lyginamosios-istorinės ir tipologinės kalbotyros autoritetas, žinomas iš daugybės mokslinių darbų. Tuo metu, kai straipsnio autorius sutiko akademiką, šis jau nedėstė universitete, bet dar buvo galima jį matyti disertacijų gynimuose. Šis straipsnis yra autentiškas liudijimas apie garsųjį kalbininką. B. Serebrenikovas gimė Archangelsko srityje, netoli nuo tos vietos, kur pasaulį išvydo Lomonosovas. Mokėsi Maskvoje. Jo mokytojai – M. Petersonas (1885–1962) ir V. Vinogradovas. Garsiam kalbininkui ir jo mokytojams teko patirti, ką reiškia stalinistinis režimas. Nors sąlygos buvo sunkios, rusų lingvistai intensyviai dirbo mokslinį darbą. Mokslininką suformavo jau postalinistiniai metai. Akademikas buvo reto mokslinio talento žmogus. Jo aistra – mokslinės diskusijos. B. Serebrenikovas visą savo gyvenimą dirbo labai daug: vieną dienos dalį skirdavo straipsniams ir monografijoms, kitą – praktiniam kalbų mokymuisi.Reikšminiai žodžiai: Kalbotyros istorija; Baltų kalbos; Slavų kalbos; Linguistic history; Baltic; Slavic languages; Boris Serebrenikov.

ENIt tells about academician B. Serebrennikov (Б. Серебренников, 1915–1989), a linguistic theorist and polyglot. He was an authority on general, comparative-historical and typological linguistics, whose name was known from a variety of scientific works. At the time the author met the academician, he did not work as a university lecturer any more, but still participated in dissertation defence. This article is an authentic story about the famous linguist. Serebrennikov was born in the Arkhangelsk region near the birthplace of Lomonosov. He studied in Moscow. M. Peterson (1885-1962) and V. Vinogradov were his teachers. The famous linguist and his teachers lived under Stalin's regime. Although they lived in difficult conditions, the Russian linguists were deeply involved in scientific work. The formation of the scientist's personality was influenced by the post-Stalin period. The academician was an extremely talented scientist. Scientific discussions were his passion. Serebrennikov worked very hard all his life: he would spend a part of the day on articles and monographs and the rest of the day on practical learning of languages.

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/276
Updated:
2018-12-17 11:31:51
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: