Savanoriškos knygos bičiulių draugijos vaidmuo knygos kultūros ugdymui ir sklaidai Lietuvoje XX amžiaus 8-9 dešimtmetyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanoriškos knygos bičiulių draugijos vaidmuo knygos kultūros ugdymui ir sklaidai Lietuvoje XX amžiaus 8-9 dešimtmetyje
Alternative Title:
Role of the voluntary association of book friends in education and spreading book culture in 8-9 decades of the twentieth century in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Knygos / Books; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTSavanoriškos knygos bičiulių draugijos respublikinės valdybos archyvas įgalinama sutelkti žvilgsnį į Lietuvos knygos kultūros situaciją XX amžiaus 8-10 dešimtmetyje. Lietuvos knygos bičiulių draugija įsteigta 1974 m. Svarbiausi draugijos tikslai: 1) knygos propagavimas , 2) pomėgio skaityti ugdymas, 3) skaitytojų skonio formavimas, 4) skaitymo kultūros kėlimas, 5) sistemingas skaitytojų paklausos studijavimas, 6) knygos mainų intensyvinimas ir kt. Pagrindinėmis veiklos formomis įvardijamos šios: 1) leidybinė veikla, 2) liaudies knygynų, kioskų, bibliotekų įmonėse, mokyklose, įstaigose steigimas, 3) gyventojų bibliotekinio aptarnavimo nestacionariomis formomis tinklo plėtimas, 4) antikvarinės ir bukinistinės prekybos plėtra bei tobulinimas, 5) skaitytojų konferencijų ir literatūrinių vakarų, knygų parodų, paskaitų ir pokalbių apie literatūrą rengimas. Draugijos archyvas dabar saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Didžiąją archyvo dalį sudaro veiklos planai ir ataskaitos, posėdžių protokolai, įsakymai ir potvarkiai, plenumų ir suvažiavimų dokumentacija, finansinius klausimus liečiančios bylos ir kt. Remiantis archyvine medžiaga straipsnyje siekiama atsakyti į klausimus: Kokiomis nuotaikomis Lietuvos knygos kultūros puoselėtojai alsavo XX amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais? Kokį vaidmenį draugija atliko puoselėdama knygos kūrėjo ir vartotojo subkultūros reiškinį? Koks buvo jos ryšys su tarpukariu Kaune veikusia knygos mėgėjų draugija ir ką iš jos patirties perėmė nepriklausomos Lietuvos sąlygomis veikiantys knygos bičiuliai, bibliofilai?.Reikšminiai žodžiai: Bibliofilija; Draugijos; Knygos kultūra; Rankraščiai; Savanoriška knygų bičiulių draugija; Savanoriškoji knygų bičiulių draugija; Sovietmetis; Vilniaus universiteto biblioteka; Bibliophily; Book culture; Lituania; Manuscripts; Societies; Soviet times; Vilnius University Library; Voluntary Association of Book Friends; Voluntary association of book friends, Book culture.

ENThe purpose of the article is to find answers to the following questions: in what state of mind the creators of book culture have been living in the last decades of the XXth century in Lithuania? What was the role of the Association fostering the phenomenon of subculture between the book creator and the reader? What was their relationship with the Society of XXVII Book Lovers which functioned in Kaunas in 1931-1940 years and what kind of experience the bibliophiles have gained from them in the period of independency? The work of the Association is analyzed on the basis of the Archives of the Republican Board of the Association that is held in the Manuscript Department of Vilnius University Library. The Association was founded on 17 May in 1974. [...] The main goals of the Association were the following: 1) dissemination of books among workers; 2) to encourage a liking for reading; 3) developing literary taste of readers; 4) raising the level of reading culture; 5) systematic study of readers demand; 6) intensification of book swapping, etc. The Association promoted the following forms of work: 1) publishing; 2) establishment of popular bookshops, book kiosks and libraries in workplaces, institutions and at schools; 3) development of system of mobile forms of library services; 4) development and perfection of antiquarian and bibliopole trade; 5) organization of conferences and literary evenings for readers, book exhibitions, book months, lectures and talks about literature, etc. It may be concluded that the Voluntary Association of Book Friends left a significant imprint in cultural life of the occupied Lithuania by the scope and different ways of its work. [From the publication]

ISSN:
1822-3699
Related Publications:
Lietuvos bibliofilija sovietmečiu : istoriografinis aspektas / Inga Liepaitė. Knygotyra. 2013, t. 60, p. 147-161.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27560
Updated:
2018-12-17 12:46:20
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: