The Image of Hungarians in Llithuanian folk culture

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Image of Hungarians in Llithuanian folk culture
In the Journal:
Acta Ethnographica Hungarica. 2005, Vol. 50 (1-3), p. 99-105
Keywords:
LT
19 amžius; Vengrija (Hungary); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTVengrai - tolima lietuviams tauta, kurios paminėjimas folklore gali atrodyti keistokas. Tiesioginių ryšių – karų, kaimynysčių su Lietuva – vengrai neturėjo. Į Lietuvą jie ateidavo po Abiejų tautų Respublikos padalijimų, Austro-Vengrijai “priartėjus” prie Lietuvos. Vengrų vardas XIX a. prigijo pirkliams, nešiojusiems po kaimus kromelius; keliaujantiems amatininkams ar studentams medikams, studijavusiems Austro-Vengrijos universitetuose ir atlikinėjusiems praktiką kitose šalyse - užsiiminėjusiems žmonių ir gyvulių gydymu. Žemaitijoje per Užgavėnes buvo persirengiama vengrais. Jie atliko daktarų funkcijas: persirengėliai kopijavo tikrųjų gydytojų elgesį: bandydavo apžiūrėti sutiktus žmones, ypač moteris, nustatinėdavo ligas, o po to girdydavo vaistus. Vengrai paprastai kalbėdavo lenkų-vokiečių kalbų kratiniu. Įėję į namus, jie paprastai prisistatydavo su oracijomis. Pasakojamojoje (mitologinėse sakmėse, pasakojimuose, anekdotuose) bei smulkiojoje tautosakoje (patarlėse) jie minimi kaip gydytojai bei burtininkai, gydantys tiek iracionaliomis, tiek racionaliomis priemonėmis, rečiau vaizduojami kaip prekybininkai. Piršlybų ir karinėse - istorinėse dainose Vengrijos kraštas atsiranda tolybei, svetimumui įvardinti; šioms dainoms įtakos turėjo ir lenkų dainų tradicija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vengrai; Lietuviai; Burtai; Hungarians; Lithuanian; Mask; Magican.

ENHungarians are a distance nation for Lithuanians; mentioning them in folklore might seem quite strange. No direct connections – wars, neighbouring with Lithuania – have ever existed. They used to come to Lithuania after the divisions of Republic of Poland and Lithuania, when Austro-Hungary “approached” to Lithuania. Name of Hungarians in the 19th century was caught on merchants that were delivering goods through villages, on travelling craftsmen or medicine students which were studying in Austro-Hungarian universities and were performing practice in other countries – were occupied with healing people and animals. Samogitians used to dress-up Hungarians during the Mardi Gras. They performed functions of doctors: disguisers copied the behaviour of real doctors: tried to see passers-by, especially women, identified diseases, gave medicine later on. Hungarians usually spoke mash of Polish and German languages. When entering houses, they usually introduced themselves with orations. In the narrative (mythological stories, narratives and anecdotes) and minor folklore (adages) they are mentioned as doctors and wizards that were healing people in irrational and rational means, more seldom they were represented as tradesmen. In matchmaking and military-historical songs Hungarian region appears in order to name the remoteness and foreignness; polish song traditions also had influence on these songs.

ISSN:
1216-9803
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2756
Updated:
2020-05-12 08:33:25
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: