Musninkų valsčius nacių okupacijos metais

Išteklius internete
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMusninkų valsčius nacių okupacijos metais
Kita antraštėMusninkai small rural district during the years of the Nazi occupation
AutoriaiBuchaveckas, Stanislovas.
ŠaltinisMusninkai. Kernavė. Čiobiškis / sudarytojai: Stanislovas Buchaveckas, Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas Vilnius: Versmė, 2005. P. 280-326.
Reikšminiai žodžiai
LTLokalinė istorija; Musninkai; Vokiečių okupacija; Administracija; Gyventojai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnis parodo Musninkų valsčiaus, kaip mikroistorijos atvejo, situaciją vokiečių okupacijos metais, Antrojo Pasaulinio karo laiku. Pasak autoriaus, darbo tikslas – nagrinėti ir apibūdinti valsčiaus savivaldos įstaigų veiklą 1941 – 1944 m. bei įvairius nacmečio įvykius ir reiškinius Musninkų valsčiuje. Tačiau straipsnyje aptariami ir kiti klausimai, kaip antai – 1940 – 1941 m. bolševikmetis, kurio metu visuomenė tarsi supriešino, viena dalis palaikydama vokiečius, kita rusus,. Plačiau kalbama apie vokiečių okupaciją, jos metu valsčiuje vykdytą žydų genocidą, vietos gyventojų požiūrį į tai, vokiečių diegiamas reformas. Visumoje straipsnyje pademonstruojami Antrojo Pasaulinio karo įvykiai ir vokiečių okupacijos realijos, viską matant per Musninkų valsčiaus lokalinės bendruomenės prizmę.

ENThe article shows the situation of Musninkai small rural district as a case of micro-history during the years of the German occupation, during the Second World War. According to the author, the work is aimed at investigating and defining the activities of self-rule institutions of the small rural district in 1941 – 1944, as well as various events and phenomena in Musninkai small rural district during the Nazi occupation. Other issues are also discussed in the article, for example, the time of the Bolsheviks in 1940-1941 during which one part of society supported the Germans and the other one – the Russians. The German occupation, the genocide of the Jews carried out in the small rural district during it, the attitude of the local population to it, the reforms that the Germans were implementing are discussed in more detail. On the whole, the article demonstrates the events of the Second World War and the realities of the German occupation looking at all that through the prism of the local community of Musninkai small rural district.

ISBN9955589000
Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2754
Atnaujinta2020-03-09 11:04:04
Metrika Peržiūros: 8    Atsisiuntimai: 1