Musninkų kraštas Nepriklausomybės kovų sūkuryje 1919-1920 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Musninkų kraštas Nepriklausomybės kovų sūkuryje 1919-1920 metais
Alternative Title:
Musninkai land in the vortex of fights for independence in 1919-1920
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Čiobiškis; Kernavė; Maišiagala; Musninkai; Širvintos; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami nepriklausomybės kovų įvykiai Musninkų krašte 1919–1920 m. Vokiečiams traukiantis į kraštą ėmė brautis bolševikai; 1919 m. sausio viduryje jie jau šeimininkavo visoje Širvintų apskrityje. Širvintose, Musninkuose, Čiobiškyje ir Kernavėje buvo įkurti revoliuciniai komitetai. Tačiau bolševikai Musninkų apylinkėse laikėsi neilgai – balandžio pabaigoje čia jau šeimininkavo lenkai. Musninkų–Šešuolių vieškelis ilgam tapo skiriamąja linija tarp lenkų ir lietuvių kariuomenės, o apylinkėse vyko kariuomenių susidūrimai. Lenkai aktyviai veikė ir likusioje neokupuotoje Lietuvos dalyje – jie siekė sugriauti Lietuvą iš vidaus. Ruošdami perversmą peoviakai daug dėmesio skyrė ir gerokai sulenkėjusiam Musninkų kraštui. Čia netgi buvo įsteigta atskira organizacija (OSN), tiesiogiai susijusi su fronte buvusia reguliariąja lenkų kariuomene ir slaptai veikusi tik nepriklausomos Lietuvos pusėje. Musninkuose veikusi OSN struktūra pagal savo svarbą užėmė antrąją vietą po Maišiagaloje veikusio pagrindinio centro. Nors 1920 m. viduryje bolševikinės Rusijos ir Lenkijos karinės kompanijos metu lietuviams buvo pavykę keliems mėnesiams susigrąžinti Musninkus, tačiau L. Želigovskio vadovaujamos kariuomenės puolimas spalio mėnesį nutraukė ramybę. Šios ofenzyvos metu lietuvių kariuomenės daliniams ties Musninkais ne tik teko atlaikyti didelį priešo jėgų spaudimą – jie labai daug prisidėjo prie želigovskininkų pralaimėjimo. Todėl paskutiniąsias lemiamas karines operacijas prieš želigovskininkus tikslinga vadinti Širvintų–Giedraičių–Musninkų operacijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Musninkai; Demarkacijos linija; Lietuvos kariuomenė; Lietuvių-lenkų santykiai; Karo veiksmai.

ENThe article analyses fights for independence in Musninkai land in 1919-1920. When Germans were withdrawing the Bolsheviks started forcing their way through the land; in the middle of January 1919 they were all over the Širvintos district. Revolutionary committees were set up in Širvintos, Musninkai, Čiobiškis and Kernavė. The Bolsheviks did not stay for a long time in the environs of Musninkai – at the end of April the Poles were masters there already. The Musninkai–Šešuoliai highway became a dividing line between the Polish and Lithuanian armies for a long time and clashes of the armies broke out in the environs. The Poles were very active in the remaining part of unoccupied Lithuania – they sought to destroy Lithuania from the inside. Much attention was paid to the Musninkai land. A separate organisation (OSN), which was directly related to the regular Polish army and which acted secretly on the side of Independent Lithuania only, was set up there. The OSN structure, which acted in Musninkai, took the second place after the main centre that functioned in Maišiagala. Though in the middle of 1920, during the Russian and Polish military campaign, Lithuanians managed to get back Musninkai for several months, the attack of the army led by the Polish General Zeligovski in October broke the peace. During this offensive the small units of the Lithuanian army did not only have to repel strong pressure from the enemy forces but they also contributed greatly to the loss of the Zeligovski men. Therefore it is expedient to call the last fatal military operations against the Zeligovski men Širvintos–Giedraičiai–Musninkai operations.

ISBN:
9955589000
Related Publications:
Beieškant genius loci: archeologijos paveldas / Justina Poškienė. Vietos dvasios beieškant / sudarytoja Rasa Čepaitienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. P. 73-118.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2747
Updated:
2013-04-28 15:42:58
Metrics:
Views: 25
Export: