Gražioji epocha Kaune : [Kaune, M.K. Čiurlionio muziejuje, eksponuota Latvijos meno paroda "Kylant savais sparnais. XX a. pradžios Latvijos menas"]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gražioji epocha Kaune: [Kaune, M.K. Čiurlionio muziejuje, eksponuota Latvijos meno paroda "Kylant savais sparnais. XX a. pradžios Latvijos menas"]
Alternative Title:
  • The Beautiful period in Kaunas
  • Belle Époque in Kaunas
In the Journal:
Dailė. 2005, Nr. 1, p. 83-87
Keywords:
LT
Dailė / Art; Simbolizmas / Symbolism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma 2004 m. kovo 18 – balandžio 24 d. Kaune vykusi Latvijos meno paroda „Kylant savais sparnais“, pademonstravusi XX a. pradžios Latvijos meno savitumus, ryškias simbolizmo, secesijos, realizmo tendencijas tapyboje ir grafikoje, tautiškumo paieškas ir nacionalinio stiliaus gimimą architektūroje. Ryga – tikras secesijos metropolis, kuriame susipynė vokiškos, austriškos, suomiškos architektūros įtakos (daugiau kaip trečdalis Rygos centro pastatų, formuojančių ištisus kvartalus, yra jugendo stiliaus). Parodoje Rygos architektūra pristatoma nespalvotomis fotografijomis, filmuota medžiaga, architektūrinių projektų originalais. Ekspozicijos koncepcija paremta dviem temomis – žmogus ir gamta. Žmogus vaizduojamas gana įvairiapusiškai: kaip tragiška asmenybė ar kaip elegantiška, geidulinga moteris. Tuo tarpu peizažuose vyrauja lyrinės gamtos nuotaikos ir sidabrinis koloritas. Latvių secesija ir simbolizmas turi vietinių bruožų, kylančių iš romantinio liaudies dainų, legendų ir pasakų pasaulio.Reikšminiai žodžiai: Dailė, Latvijos; Simbolizmas; Secesija; Neoromantizmas; Ryga; Latvian art.

ENThe article describes Latvian art exhibition “Rising with own wings” (Kylant savais sparnais) that took place on March 8 – April 24, 2004 in Kaunas. The exhibition displayed specific features, vivid trends in symbolism, secession, realism in painting and graphics, search for national identity and birth of national style in architecture, in Latvian art of the beginning of XX c. Riga is a true secessionist metropolis, where German, Austrian, Finnish architectural influences came to be intertwined (more than a third of buildings in Riga center, forming entire blocks, are built in jugend style). In the exhibition, Riga’s architecture is presented through black and white photos, filmed materials, original blueprints of architectural projects. The concept of exposition is based on two themes – man and nature. A man is presented in multitude of ways: as a tragic personality or as an elegant, lustful woman. Meanwhile, in landscapes, there predominate moods of lyrical nature and silver coloring. Latvian secession and symbolism have local features stemming from Romantic world of folk songs, legends and fairytales.

ISSN:
0130-6626
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2744
Updated:
2013-04-28 15:42:57
Metrics:
Views: 13
Export: