Susijęs - seniau ir dabar, gerai ir blogai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Susijęs - seniau ir dabar, gerai ir blogai
Alternative Title:
"Susijęs" Earlier and Now, Good and Bad
In the Journal:
Gimtoji kalba. 2006, Nr. 5, p. 13-16
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma žodžio „sieti“ reikšmė ir vartojimas. Visų pirma atkreipiamas dėmesys į šio žodžio vartoseną tarmėse. Vakarų dzūkų tarmėje savaiminio veiksmažodžio „sýti“, „sỹja“, „sìjo“ ‘jungti, rišti‘ pastebimos tik liekanos. Plačiau ir daugybe variantinių formų vartojamas darybinis veiksmažodis „siẽti“, „siẽja“, siẽjo“ ir síeti“, „sẽja“, „síejo“. Bendrinėje kalboje tokio „sieti“ nėra. Šis žodis bendrinėje kalboje vartojamas kita reikšme – 3. „teikti bendrumo, jungti į vienovę“ (LKŽ XII), 2. „nustatyti tarpusavio ryšius, jungti“ (LKŽ XII). Dėl šio žodžio ir žodžių „rišti“, „liesti“ vartosenos iškyla tam tikrų problemų. Straipsnyje kritikuojami „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ bei „Kalbos praktikos patarimuose“ pateikti pavyzdžiai su minėtais žodžiais. Pastebima, kad per dažnai siūlomas vartoti žodis „susijęs“, kur be jo visai įmanoma išsiversti. Aptariama ir žodžio „liesti“ vartosenos norminimo istorija. Autoriaus pastebėjimu, „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ esama netikslių pavyzdžių dėl šio žodžio vartosenos. „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ pateiktą pavyzdį „Dokumentai, kurie neliečia sprendžiamo klausimo (geriau: neturi ryšio, nesusiję su sprendžiamu klausimu), gali būti neregistruojami“, siūloma taisyti ne „nesusiję su sprendžiamu klausimu“, o „ne sprendžiamo klausimo dokumentai“ arba „prie sprendžiamo klausimo nepriklausantys dokumentai“. Pastebima, kad žodžio „susijęs“ vartosena ypač paplitusi spaudoje, televizijoje.Reikšminiai žodžiai: Kalbos taisyklingumas; Speech grammaticality.

ENThe author analyses the meaning and the use of the word “sieti”. First of all, attention is paid to the use of the word in dialects. Only the remains of the verb “sýti”, “sỹja”, “sìjo”, ‘to join, connect’ are found in the west Dzūkai dialect. The verbs “siẽti”, “siẽja”, “siẽjo” and “síeti”, “sẽja”, “síejo” are used more widely and have numerous forms. There is no such word in the standard language. In the standard language it has another meaning– 3. “to provide commonness, join into unity” (Dictionary of the Lithuanian Language XII), 2. “to determine interrelations, to join” (DLL XII). There are certain problems related to the use of the words “rišti” and “liesti”. In the article examples with these words presented in “Pieces of Advice on Language of Offices” and “Pieces of Advice on Language Use” are criticised. It is noted that the word “susijęs” is used too frequently. The author discusses the history of standardisation of the word “liesti”. According to the author, there are incorrect examples of the use of this word in “Pieces of Advice on Language of Offices”. The author proposes to substitute the example presented in “Pieces of Advice on Language of Offices,” “Dokumentai, kurie neliečia sprendžiamo klausimo (geriau: neturi ryšio, nesusiję su sprendžiamu klausimu), gali būti neregistruojami” not with “nesusiję su sprendžiamu klausimu”, but with “ne sprendžiamo klausimo dokumentai” or “prie sprendžiamo klausimo nepriklausantys dokumentai”. It is noted that the use of the word “susijęs” is especially frequent in the press and television.

ISSN:
0868-5134
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2723
Updated:
2013-04-28 15:42:44
Metrics:
Views: 16
Export: