Lietuvos saugomų teritorijų naudojimo reglamentavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos saugomų teritorijų naudojimo reglamentavimas
Alternative Title:
Regulation on the use of protected areas in Lithuania
In the Journal:
Vagos. 2010, Nr. 87 (40), p. 68-74
Keywords:
LT
Reglamentavimas; Saugomos teritorijos; Teisinė apsauga; Įstatymo projektas.
EN
Draft law; Protected areas; Legal protection; Regulation.
Summary / Abstract:

LTLietuvos aplinkos teisei būdinga teisės aktų gausa ir dažna kaita daro jų praktinį taikymą sudėtingą. Norminių aktų gausa, jų teisinis nevienareikšmiškumas (vienų aktų viršenybė palyginti su kitais) ir ypač normų turinio lingvistinė įvairovė kelia nemažai praktinių problemų, taikant norminius aktus ir naudojantis jų interpretacinėmis galimybėmis, kai sprendžiami žemės nuosavybės, statybų, įvairios veiklos reikalai saugomose teritorijose. Žinant, kad nuo aplinkos būklės, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės priklauso žmonių sveikata ir gerovė, kad žmogaus veikla, lemianti gamtinius procesus, yra ilgalaikė ir jų neigiamas poveikis gali pasireikšti po daugelio metų, būtina atsižvelgti į ateities kartų reikmes bei išsaugoti saugomų teritorijų vientisumą, nustatyti tinkamą naudojimo režimą ir įvertinti galimo veikimo ir neveikimo naudą. Straipsnyje nagrinėjamas esamas saugomų teritorijų reglamentavimas bei pateikiama Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektu XIP – 934 ir XP – 3451 analizė.Naujai parengtuose projektuose yra gausybė netikslumų, nekonkretumo, neatsižvelgiama į Lietuvos ir Europos aplinkosaugos teisės aktus bei normas, nepaisoma Konstitucinio Teismo nutarimų. Įstatymo projektuose siūloma atsisakyti nemažai apribojimų neatsižvelgiant į tai, kad juos mažinant draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, gali būti neįgyvendinami Saugomų teritorijų įstatyme numatyti tikslai. [Iš leidinio]

ENAbundance and frequent change of legal acts, what is characteristic to Lithuanian environmental law, make the practical application of legal acts very complex. The abundance of normative acts, their legal ambiguity (supremacy of some acts over others) and especially linguistic variety of the content of norms cause many practical problems when applying normative acts and making use of their interpretational possibilities when the questions over land ownership, construction in the protected areas are solved. Being aware that the welfare and health of the people depend upon the state of the environment, landscape stability and biological diversity and that the human activity conditioning natural processes is a long-lasting process and the negative impact of these processes can manifest after many years, it is necessary to take into account the needs of future generations as well as to preserve the integrity of protected areas, establish the proper usage regime and evaluate the benefit of possible activity or inactivity. The article presents analysis of the existing regulation on protected areas and of the amendment projects XIP – 934 and XP – 3451 of the law on Protected Areas.The newly prepared projects contain many inaccuracies and non-particularities, fail to take into account the norms and legal acts on the environmental protection of Lithuania and Europe, neglect the decisions of the Constitutional court. The draft laws suggest rejecting many restrictions, failing to consider that this hinders accomplishment of the aims provided in law on Protected areas in reserves and state parks. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26966
Updated:
2018-12-27 16:43:33
Metrics:
Views: 81    Downloads: 1
Export: