Envelope wages in Central and Eastern Europe and the EU

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Envelope wages in Central and Eastern Europe and the EU
In the Journal:
Post-communist economies. 2008, Vol. 20, no. 3, p. 363-376
Keywords:
LT
Atlyginimai; Atlyginimas; Atlyginimas vokelyje; Nedeklaruotas atlyginimas; Nedeklaruoti atlyginimai; Oficialūs darbuotojai; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Envelope wage; European Union member states; Formal employers; Undeclared wage; Wage; Wages.
Summary / Abstract:

LTNepaisant dramatiškų pokyčių, įvykusių pokomunistinėse ekonomikose per pastaruosius kelis dešimtmečius, dažnai sakoma, kad šios ekonomikos vis dar sudaro aiškiai identifikuojamą grupę. Siekiant įrodyti, kad šis teiginys teisingas kalbant apie samdomų darbuotojų įdarbinimo praktiką, šiame straipsnyje pateikiamas pirmas transnacionalinis vyraujančios, bet iki šiol mažai nagrinėtos tendencijos mokant atlyginimus, kai oficialūs darbdaviai moka savo oficialiems darbuotojams du atlyginimus, vieną deklaruotą, o kitą nedeklaruotą „atlyginimą vokelyje", įvertinimas. Analizuojant 2007 metais 27 Europos Sąjungos šalyse narėse atlikto tyrimo rezultatus buvo nustatyta, kad apytikriai 5 proc. darbuotojų, dirbančių oficialiai, gauna papildomą nedeklaruotą užmokestį iš savo oficialaus darbdavio, ir šis atlyginimas siekia apytikriai du penktadalius viso jų užmokesčio. Tačiau ši darbo apmokėjimo praktika žymiai labiau vyrauja Rytų ir Centrinės Europos šalyse, kur apytikriai 11 proc. oficialių darbuotojų gauna nedeklaruotus atlyginimus ir jie dažniau mokami už jų nuolatines darbo valandas, kas visiškai kontrastuoja su praktika, susiklosčiusia kontinentinėje Europoje ir Šiaurės šalyse, kur tokie atlyginimai yra paplitę mažiau ir gaunami dažniausiai už papildomą darbo laiką arba papildomai atliktą darbą. Straipsnis pabaigiamas diskusija, kaip tvarkytis su šia aplaidžia, bet vis dėlto gan paplitusia nelegalia praktika.

ENThis article reports the first cross-national evaluation of the prevalence of a little discussed wage arrangement where formal employers pay their formal employees two wages, one declared and the other an undeclared ‘envelope wage’. Analysing the results of a 2007 survey conducted in the 27 European Union member states, the finding is that some 5% of employees in formal employment receive an additional undeclared wage from their formal employer which amounts on average to some two-fifths of their wage packet. However, this employment practice is found to be markedly more prevalent in East-Central European countries, where some 11% of formal employees receive an undeclared wage and this is more often paid for their regular employment hours, which is in stark contrast to Continental Europe and Nordic countries, where such wages are less common and received mostly for overtime or extra work performed. The article concludes by discussing how this neglected but nevertheless significant practice might be tackled. [From the publication]

ISSN:
1463-1377
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26921
Updated:
2020-07-23 20:34:45
Metrics:
Views: 1
Export: