Comparative repression and comparative resistance : what explains survival?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Comparative repression and comparative resistance: what explains survival?
In the Journal:
Nationalism & Ethnic Politics. 2003, Vol. 9, no. 3, p. 74-101
Keywords:
LT
Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTTrys Pabaltijo tautos – estai, latviai ir lietuviai – išgyveno ilgus priespaudos amžius, kurių apogėjumi tapo sovietmetis bei represyvi sovietinė kultūrinio ir biologinio genocido politika, tačiau išliko. Kaip tai galėjo atsitikti? Šiame straipsnyje plėtojama idėja, jog trijų Pabaltijo tautų kultūros pasižymi tam tikromis savybėmis, nulėmusiomis šių tautų išlikimą nepalankiomis sąlygomis, kai svetimos jėgos bandė jas sunaikinti. Sovietiniais metais estus, latvius ir lietuvius išgelbėjo atsigręžimas į simbolinį tautinės kultūros – muzikos, literatūros, šventviečių – lauką, kuris išsaugojo bendruomeniškumo pamatus ir stiprino žmonių tarpusavio saitus. Ši idėja pagrindžiama analizuojant epinių poemų (estų „Malevipoeg’, latvių „Lāčplēsis’) bei lietuviškų pakelės koplytėlių vaidmenį tautos išlikimo istorijoje. Empirinis tyrimas remiasi kompleksiškumo, kultūros ir semiotikos teorijomis. Apibendrinant tyrimo rezultatus teigiama, kad laisvę, apšvietą ir solidarumą išpažįstančios tautinės kultūros leido lietuviams, latviams ir estams sovietmečiu išsaugoti tai, kas kompleksiškumo teorijoje vadinama „saviorganizuotu atsparumu‘, o žlugus sovietiniam režimui padėjo atgimti ir prilygti kitoms, pagal žmogiškojo kapitalo plėtros kriterijų Jungtinių Tautų organizacijos aukštai vertinamoms tautoms. Tyrimo rezultatai duoda pagrindo manyti, kad kultūrinis aiškinimas Pabaltijo tautų išlikimo fenomeną atskleidžia geriau nei kitos pripažintos teorijos.Reikšminiai žodžiai: Aukštas humanizmo lygmuo; Baltijos šalys (Baltic states); Išgyvenimas; Lyginamoji represija; Lyginamoji rezistencija; Pasipriešinimas; Represijos; Socialinis išlikimas; Sovietų politika; Stipri bendruomenė; Stipri kultūra; Stipri valstybė; Tautinė dvasia; Baltic states; Comparative repression; Comparative resistance; High human development; National spirit; Represions; Resistance; Social fitness; Soviet policy; Strong community; Strong culture; Strong polity; Survival.

ENThree Baltic peoples - Estonians. Latvians, Lithuanians - survived centuries of repression culminating in Soviet policies aimed at cultural if not biological genocide. Baltic cultures had traits that lipped the scales towards survival, even when other forces pushed them towards extinction. They clung to symbols - musical, literary, and sacred places - that reminded them of their community and that strengthened common bunds. This ankle analyses the importance of the epic poems Kalevipoeg [Son of Kalev] for Estonians und Lāčplēsis [The Bearslayer] for Latvians and of wayside shrines for Lithuanians. Cultures that prized literacy, freedom, and solidarity helped Baits to acquire what complexity theorists’ term "self-organized fitness' and emerge from Soviet rule able to function like and interact with other societies that the United Nations rates high in human development. [From the publication]

ISSN:
1353-7113
Related Publications:
  • "Nation" and "Europe" : reapproaching the debates about Lithuanian national identity / Egle Rindzeviciute. Journal of Baltic studies. 2003, vol. 34, no. 1, p. 74-91.
  • Resistance and rebellion : lessons from Eastern Europe / Roger D. Petersen. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. XV, 321 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26775
Updated:
2013-09-04 19:48:53
Metrics:
Views: 24
Export: