Lietuviškosios feministinės kritikos pradžia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškosios feministinės kritikos pradžia
Alternative Title:
Rise of Lithuanian feminist criticsm
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2008, 5, p. 91-96
Anksčiau paskelbta leidinyje: Gender studies in Baltic states region. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2007. P. 128-136
Keywords:
LT
Feministinė kritika; Feminizmas; Išeivija; Kritika; Moterų literatūra; Recepcija.
EN
Critique; Emigrant community; Emigration; Feminism; Feminism criticism; Feminist criticism; Feminist literary criticism; Literature of women; Reception.
Summary / Abstract:

LTPranešimo tikslas – aptarti lietuviškosios feministinės literatūros kritikos pradžią, t. y. ryškiausius XX a. 9 ir 10-ojo dešimtmečio feministinės kritikos darbus. Išsamiau aptardama feministinės kritikos raidą, autorė teigia, jog 9-ajame dešimtmetyje Lietuvoje formavosi prefeministinė kritika, nors nevartojusi šio termino, tačiau siekusi išryškinti moterų kūrybos savitumą. Tuo pat metu išeivijoje, visų pirma Šiaurės Amerikoje, atsirado darbų, pagrįstų feministine analize kaip kritikos metodu. Autorė analizuoja, kokiais savo veikalais pagrindus lietuviškai feministinei kritikai 9-ajame dešimtmetyje padėjo akademikai – moterys ir vyrai, gyvenę Vakaruose ir tiesiogiai susidūrę su antrosios bangos feministiniu sąjūdžiu bei feministinės kritikos, kaip akademinės analizės metodo, susiformavimu. Daugiausia dėmesio skiriama išeivijos autorių Violetos Kelertienės, Ilonos Gražytės-Maziliauskienės, Birutės Ciplijauskaitės, Vytauto Kavolio ir kt. Darbų ypatybėms, jų recepcijai išeivijoje ir Lietuvoje, aiškinama jų reikšmė dabartinei feministinei kritikai. [Iš leidinio]

ENThe objective of the presentation is to discuss the beginning of the Lithuanian feminist literature criticism, i.e. most prominent works of feminist criticism of the 9th and 10th decade of the 20th century. The author provides a more detailed discussion of the evolution of feminist criticism, and argues that in the 9th decade a pre-feminist criticism formed in Lithuania. While it did not use this term, it nevertheless sought to highlight the women's creative identity. At the same time, in exile, primarily in North America, works based on feminist criticism emerged as a method of analysis. The author examines the works of academics – men and women who lived in the West and were directly affected by the second wave of feminist movements and feminist criticism – that provided foundation for the Lithuanian feminist criticism in the 9th decade, as a formation of academic analytical method. The focus is on work characteristics of exile authors Violeta Kelertienė, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Birutė Ciplijauskaitė, Professor Kavolis and others, their reception abroad and in Lithuania, as well as on the explanation of their significance for current feminist criticism.

ISBN:
9789986492986
ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26546
Updated:
2020-09-16 19:39:16
Metrics:
Views: 25    Downloads: 17
Export: