Kražių bažnyčios statybos pradžia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kražių bažnyčios statybos pradžia
Alternative Title:
Foundation of Kražiai Church
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 36, p. 33-38. Kražiai amžių sandūroje
Keywords:
LT
Kražiai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Poezija / Poetry; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plačiai nagrinėjamos keturios medžio raižinio iliustracijos iš knygos „Sacra lithothesis in prima templi Magnae Virgini Matri dedicati...“, Vilnius, 1621. Raižiniuose vaizduojamas Kražių bažnyčios fundatorius Vilniaus vaivada ir didysis Lietuvos karo etmonas Jonas Karolis Chodkevičius, 1614 m. įsteigęs Kražių jėzuitų vienuolyną ir kolegiją, o prieš karo žygį fundavo minėtą Kražių Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. Raižiniuose emblemiškai perteikiamos fundatoriaus dorybės – jo pamaldumas, dosnumas, teisingumas ir narsa, šios savybės atspindimos per iliustracijose atvaizduotus istorinius įvykius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Iliustracijos; Poezija, proginė; Kražiai; Bažnyčios; Sakralinė architektūra; Book illustrations in 17th century; Occasional poetry; Kražiai; Mathias Casimirus Sarbievius; Ioannes Carolus Chodkiewicz.

ENThe article reveals and analyses in detail four woodcut illustrations (by an unknown author, 12x14.5 cm.). These illustrations represent the founder of the Kražiai Church, Vilnius Governor and the Grand Lithuanian Hetman Jonas Karolis Chodkevičius (Joanis Karoli Chodkiewicz). In 1614 he founded the Jesuit monastery and the Kražiai Church and built the Church of St Virgin Mary in Kražiai. These woodcuts emblematically represent the patron’s virtues: his piety, charity, justice and valour. These virtues are revealed through historical events, which are chanted in occasional collection of verses “Sacra litho thesis in prima templi Magnae Virgini Matri dedicanti..., Vilnae: Typis Acad S. I., 1621”; these verses are attributed to a famous Lithuanian Baroque poet Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Casimirus Sarbievius). In accordance with the illustrations verses narrating the beginning of the Kražiai Jesuit Church building and celebration of its foundation – stone are analysed. Fragments of the text are directly related to the history of the process of construction.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Jonas Karolis - Dievo Lietuvai duotas taleris / Sigitas Narbutas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2021, 10, p. 13-45.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2653
Updated:
2018-12-17 11:36:41
Metrics:
Views: 40    Downloads: 21
Export: