Poeto Vilniečio "Toks gyvenimas"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poeto Vilniečio "Toks gyvenimas"
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 3, p. 81-94
Keywords:
LT
Juozas Kėkštas; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama poeto Juozo Kėkšto (tikroji pavardė - Adomavičius) biografija, brėžiamos asmeninių išgyvenimų ir kūrybos paralelės. Aprašoma skurdi poeto buitis vaikystėje ir jaunystėje, fiksuojamos kitusios politinės nuostatos, dramatiškai susiklostęs likimas. Skaudi kasdienė socialinės neteisybės patirtis, maištinga dvasia būsimo poeto širdyje įžiebė revoliucinės romantikos ugnį ir traukė kairėn. Būdamas ketvirtoje gimnazijos klasėje 1930 m. Juozas Kėkštas stoja į komjaunimą, įsitraukia į pogrindinę veiklą. 1936-1937 metais J. Kėkštas išgyveno ne tik vienatvę, bet ir skaudžiai jo dvasią sukrėtusį nusivylimą įtikėta idėja. Poetas prisipažįsta, kad minėtieji metai jam – vidinės krizės metai, tebesitęsiančios ir kankinančios - iš tos jausmų ir minčių painiavos ir gimę jo eilėraščiai, sudarę pirmąjį J. Kėkšto poezijos rinkinį "Toks gyvenimas". Autentiškumas yra vienas ryškiausių J. Kėkšto poezijos bruožų. Eilėraščiai suskirstyti į du ciklus. Pirmasis jų, „Mėlynas gaisras“, pristato asmeninę meilės lyriką. Antrajame, pavadintame "Toks gyvenimas", vyrauja visuomeniniai, socialiniai motyvai. Beveik visi rinkinio eilėraščiai rašyti kalėjime, kiekviename jų pulsuoja laisvės ir nelaisvės priešprieša, išreiškiama specifinėmis kalinio išjaustomis, iškentėtomis realijomis: grotos – dangaus mėlynė, grandinės – laisvė, mūras – žaliuojantis beržas. Iš pirmo žvilgsnio J. Kėkšto eilės gali pasirodyti neapdorotos, nelygios. Tačiau atidžiau paanalizavus ryškėja įdomus savitas meninis audinys, išaustas gana sudėtingoje modernizmo ir romantizmo simbiozėje.Reikšminiai žodžiai: Juozas Kėkštas; Biografija; Poezijos motyvai.; Juozas Kėkštas; Biography; Motives.

ENThe article discusses the biography of poet Juozas Kėkštas (the real surname – Adomavičius), draws the parallels between his personal experience and works, describes the poet’s poverty in his childhood and youth and describes the changes of his political stance and his dramatic fate. The painful experience of the everyday social inequality and the rebellious spirit of the future poet sparkled the fire of revolutionary romanticism and inclined him towards the leftist views. While studying in the fourth gymnasium form, in 1930 Juozas Kėkštas entered the Young Communist International and was involved in the underground activities. In 1936-1937 J. Kėkštas experienced both solitude and disillusion of his ideals, which deeply impacted his spirit. The poet recognizes that the said years was a period of painful internal crisis – the poems, which were included in his first book of poetry “Toks Gyvenimas”, were influenced by the said turmoil of ideas and feeling. Among the most prominent traits of J. Kėkštas’s poetry is authenticity. The poems are divided into two cycles. The first, “Mėlynas Gaisras“, contains the personal love lyricism. The second, entitled "Toks Gyvenimas", characterizes with social motives. Almost all the poems of the collection were written while in jail and each of them pulsates with contraposition of freedom and captivity, expressed by the specific realities, experienced by a captive person: bars – blue sky, chains – freedom, stone – green birch. At first glance J. Kėkštas’s poems might seem rough and raw. However, upon more attentive analysis, an interesting and peculiar artistic texture emerges, which was created in a very complicated symbiosis of modernism and romanticism.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2652
Updated:
2018-12-17 11:45:01
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: