Muzika Alfonso Nykos-Niliūno "Dienoraščio fragmentuose" ir "Praradimo simfonijoje" : intermedialus dialogas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMuzika Alfonso Nykos-Niliūno "Dienoraščio fragmentuose" ir "Praradimo simfonijoje" : intermedialus dialogas
Kita antraštėMusic in Alfonsas Nyka-Niliūnas’ Dienoraščio fragmentai (Fragments of the Diary) and Praradimo simfonija (The Symphony of the Loss): an intermedial dialogue
AutoriaiČesnulevičiūtė, Vita
LeidinyjeLietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2005, 6, p. 45-60
Reikšminiai žodžiai
LTIntertekstualumas; Tekstas; Dialogas; Intermedialumas; Ikonotekstas; Vertikalusis montažas; Muzikos principai poezijoje
ENIntertextuality; Text; Dialogue; Intermediality; Iconotext; Vertical montage; Music principals in poetry
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje siekiama atskleisti naujas poezijos ir muzikos sąsajų tyrimo galimybes pasitelkiant intertekstualumo bei intermedialumo teorijas. Remiantis jų nuostatomis suformuojamas toks poetinio teksto interpretacijos būdas, kuris leidžia konstatuoti muzikinio mąstymo raišką Alfonso Nykos-Niliūno „Praradimo simfonijoje“. Muzikos jo „Dienoraščio fragmentuose“ ap-tarimas yra svarbi pradinė motyvacija, skatinanti atsiversti šio poeto tekstus, tikintis papildyti jų interpretacijų lauką muzikologinėmis įžvalgomis. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to reveal new research posibilities of interrelations between music and poetry applying intertextuality and intermediality theories. Poetic text interpretation, which helps to state expression of music cogitation in Alfonsas Nyka-Niliūnas‘ Loss Symphony (liet. Praradimo simfonija) is based on this two theories. Alfonsas Nyka-Niliūnas‘ in his Diary wrote a lot of about the music. This is the first one impulse to analyse his poetry using musicological insights. [From the publication]

ISSN1392-9313
Mokslo sritisMuzikologija / Musicology
Susijusios publikacijos
  • Neparklupdyta mūza : lietuvių literatūra vokietmečiu / Vytautas Kubilius. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 236 p.
  • Vytautas Mačernis ir jo karta / Virginija Balsevičiūtė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 374 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2642
Atnaujinta2014-07-20 16:16:39
Metrika Peržiūros: 5