Muzika Alfonso Nykos-Niliūno "Dienoraščio fragmentuose" ir "Praradimo simfonijoje" : intermedialus dialogas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzika Alfonso Nykos-Niliūno "Dienoraščio fragmentuose" ir "Praradimo simfonijoje" : intermedialus dialogas
Alternative Title:
Music in Alfonsas Nyka-Niliūnas’ Dienoraščio fragmentai (Fragments of the Diary) and Praradimo simfonija (The Symphony of the Loss): an intermedial dialogue
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2005, 6, p. 45-60
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti naujas poezijos ir muzikos sąsajų tyrimo galimybes pasitelkiant intertekstualumo bei intermedialumo teorijas. Remiantis jų nuostatomis suformuojamas toks poetinio teksto interpretacijos būdas, kuris leidžia konstatuoti muzikinio mąstymo raišką Alfonso Nykos-Niliūno „Praradimo simfonijoje“. Muzikos jo „Dienoraščio fragmentuose“ ap-tarimas yra svarbi pradinė motyvacija, skatinanti atsiversti šio poeto tekstus, tikintis papildyti jų interpretacijų lauką muzikologinėmis įžvalgomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intertekstualumas; Tekstas; Dialogas; Intermedialumas; Ikonotekstas; Vertikalusis montažas; Muzikos principai poezijoje; Intertextuality; Text; Dialogue; Intermediality; Iconotext; Vertical montage; Music principals in poetry.

ENThe aim of this article is to reveal new research posibilities of interrelations between music and poetry applying intertextuality and intermediality theories. Poetic text interpretation, which helps to state expression of music cogitation in Alfonsas Nyka-Niliūnas‘ Loss Symphony (liet. Praradimo simfonija) is based on this two theories. Alfonsas Nyka-Niliūnas‘ in his Diary wrote a lot of about the music. This is the first one impulse to analyse his poetry using musicological insights. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2642
Updated:
2014-07-20 16:16:39
Metrics:
Views: 19
Export: